Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD

20/04/2011 11:29:37 SA

Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thử nghiệm Vật liệu xây dựng thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Dương)

 

Danh sách các phòng thí nghiệm đã được cấp chứng chỉ VILAS

20/04/2011 11:27:59 SA

Hệ thống công nhận Phòng Thí Nghiệm (VILas) được tổ chức và hoạt động phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17011: 2005 (ISO/IEC 17011 : 2004) "Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với cơ quan công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp".

 
 

Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025

20/04/2011 10:51:09 SA

Tiêu chuẩn này sẽ là cơ sở để cơ quan công nhận của các quốc gia nói chung và VILAS nói riêng thừa nhận năng lực của phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn.

 

Quyết định về công bố tiêu chuẩn quốc gia

20/04/2011 10:50:28 SA

Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định số 2934/QĐ-BKHCN, số 2938/QĐ-BKHCN, số 2940/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: