Báo cáo kết quả chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-IC-10 và CEM-IC-11

28/08/2014 2:12:31 CH

Thực hiện theo nhiệm vụ do Tổng cục Môi trường giao năm 2014, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tổ chức chương trình thử nghiệm liên phòng cho các phòng thí nghiệm phân tích môi trường thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương. Chương trình được tổ chức bài bản và quy mô, áp dụng theo đúng các quy trình tổ chức và theo các thủ tục nêu trong ISO 17043:2010, xử lý số liệu theo ISO 13528.

 

Thông báo các chương trình thử nghiệm liên phòng năm 2014

03/04/2014 11:23:51 SA

Trong khuôn khổ Kế hoạch năm 2014, Trung tâm Quan trắc môi trường được Tổng cục Môi trường giao thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức thử nghiệm liên phòng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia”. Trong đó, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tổ chức 02 chương trình thử nghiệm liên phòng cho các phòng thí nghiệm thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương.

 

Danh sách các đơn vị tổ chức thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng

17/10/2013 2:48:52 CH

Thử nghiệm thành thạo\ so sánh liên phòng là một trong những công cụ quan trọng của các cơ quan công nhận, các cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng để đánh giá năng lực kỹ thuật của các phòng thử nghiệm, phòng xét nghiệm và phòng hiệu chuẩn (sau đây gọi tắt là phòng thí nghiệm-PTN), đồng thời cũng giúp các phòng thí nghiệm trong hoạt động kiểm soát chất lượng cũng như chứng minh năng lực kỹ thuật đối với các bên quan tâm

 

Báo cáo kết quả thử nghiệm liên phòng CEM-IC-08 và CEM-IC-09

09/09/2013 2:17:12 CH

Thực hiện nhiệm vụ do Tổng cục Môi trường giao năm 2013, Trung tâm quan trắc đã triển khai tổ chức 02 chương trình thử nghiệm liên phòng trong môi trường nước mặt. Mã số của các chương trình tổ chức năm 2013 là CEM-IC-08 và CEM-IC-09 Các thông tin cụ thể của hai chương trình trên được nêu cụ thể trong báo cáo

 

Tổ chức chương trình thử nghiệm liên phòng thí nghiệm 2013

12/06/2013 2:39:06 CH

Thực hiện nhiệm vụ năm 2013 do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường giao, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ tổ chức tiếp 02 chương trình thử nghiệm liên phòng cho các phòng thí nghiệm thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương.