05/06/2017 8:23:00 SA

 

Ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 5/6/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định số 1200/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động và các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc tự động, liên tục; quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các sở ban ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp trong việc quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chi tiết quyết định.Từ Khóa: