Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 8, tại Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

02/08/2017 11:17:29 SA

Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2017, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo thường niên lần thứ 8 với chủ đề “Vai trò, nhiệm vụ của các Trung tâm Quan trắc môi trường trong tình hình mới”, tại thành phố Hạ Long

 

Khai mạc Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8 năm 2017

28/07/2017 10:02:07 SA

Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2017, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8 với chủ đề “Vai trò, nhiệm vụ của các Trung tâm Quan trắc môi trường trong tình hình mới”

 

Thông báo Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 8 năm 2017

13/04/2017 1:35:00 SA

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2017, với vai trò là Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục được Tổng cục Môi trường giao đầu mối tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 8