Hà Tĩnh lắp đặt 8 trạm quan trắc tự động bảo vệ môi trường

22/10/2018 11:27:32 SA

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh sẽ lắp đặt 8 trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục, nhằm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường (BVMT) trong thời gian tới.

 
 
 
 

Thiết bị quan trắc và đo nhanh thông số đồng trong quá trình xử lý nước thải từ các ngành công nghiệp điện tử

14/01/2015 8:40:52 SA

Các kỹ sư chịu trách nhiệm xử lý nước thải từ các quá trình sản xuất bảng mạch, sản xuất linh kiện điện tử và các bo mạch sẽ tìm thấy được phương pháp mới phân tích Cu từ thiết bị điện hóa (ECD); đây là một phương pháp phân tích tối ưu nhất cho quá trình xử lý nước thải từ các ngành công nghiệp điện tử.

 
 

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TIÊN TIẾN, HIỆN ĐẠI

12/12/2014 10:29:37 SA

(Innovative emerging environmental technologies)