16/02/2017 11:03:56 SA

 

Thông báo chương trình so sánh liên phòng năm 2017: Công văn và phiếu đăng ký tham gia

              Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Tổng cục Môi trường giao, năm 2017 Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục tổ chức các chương trình so sánh liên phòng thí nghiệm cho các phòng thí nghiệm môi trường trong cả nước.Cụ thể, Trung tâm Quan trắc môi trường dự kiến sẽ tổ chức các chương trình so sánh liên phòng thí nghiệm đối với các nền mẫu môi trường gồm: nước mặt lục địa, nước thải, đất và trầm tích.
Thông tin chi tiết dowload tại đây:

Từ Khóa: