21/10/2013 2:42:13 CH

 

Thông báo tài liệu quan trắc địa phương mới

Trung tâm Quan trắc môi trường thông báo một số tài liệu mới như sau: 

1. Quyết định phê duyệt Quy hoạch hệ thống Quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2010-2020/Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, 2013

2. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường vùng Đất liền 2 - Miền Trung( Đợt 2 năm 2013)/Viện Nhiệt dới môi trường - Bộ Quốc Phòng; 2013

3. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước sông Hương thành phố Huế - Đợt 5 năm 2013: Thời gian quan trắc: Ngày 14 tháng 5 năm 2013)/Viên Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế; 2013.

4. Báo cáo kết quả quan trắc và phân tích môi trường đợt 3 năm 2013 các tỉnh và thành phố phía bắc Việt Nam từ Huế trở ra của trạm quan trác môi trường vùng Đất liền 1/Trạm Quan trắc môi trường vùng đất liền 1 tại Viện khoa học & Kỹ thuật môi trường, Đại học xây dựng (IESE).

 

Trân trọng thông báo!

 

 

Từ Khóa: