05/12/2014 11:56:33 SA

 

Hội thảo đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo “Chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực sông Ba giai đoạn 2015 - 2020”

Vào ngày 04 tháng 12 năm 2014, tại thành phố Hà Nội, Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo “Chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực sông Ba giai đoạn 2015 - 2020”. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia tại các trường Đại học, đại diện của các đơn vị thuộc Tổng cục Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hội thảo diễn ra trong buổi chiều thứ năm, ngày 04/12/2014.

Việc Thiết kế chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực sông Ba giai đoạn 2015 - 2020 là rất quan trọng và cần thiết, làm cơ sở pháp lý để thực hiện quan trắc định kỳ hàng năm. Với mục tiêu là cung cấp các số liệu, thông tin thường xuyên và chính xác về hiện trạng và theo dõi diễn biến chất lượng môi trường nước theo không gian và thời gian của toàn bộ lưu vực sông Ba để phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường nước lưu vực sông. Đồng thời, nhận dạng các vấn đề môi trường bức xúc liên quan đến chất lượng nước trong lưu vực nhằm đề xuất giải pháp khắc phục hiệu quả và kịp thời.

Hội thảo tổ chức đã nhận được nhiều góp ý cho bản Dự thảo nói trên từ các chuyên gia, đơn vị có liên quan tại Hà Nội.

Trung tâm sẽ tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện bản Dự thảo và gửi lấy ý kiến bằng văn bản tới các đơn vị, các Sở/ ban ngành có liên quan để đảm bảo xây dựng Chương trình khoa học và khả thi.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:
Phương Thảo/P.Quan trắc môi trường. TTQTMT

Từ Khóa: