01/04/2015 2:14:21 CH

 

Phân tích TOC

TOC là từ viết tắt của tổng carbon hữu cơ và là một phép đo được sử dụng để xác định lượng carbon trong một hợp chất hữu cơ. TOC được định nghĩa là tổng cacbon liên kết hữu cơ tồn tại trong nước, kể cả dạng tan và không tan, gồm cả cyanat, cacbon nguyên tố và thiocyanat (TCVN 6634:2000). Phân tích TOC sẽ đo được tổng lượng carbon trong các hợp chất và hàm lượng “carbon vô cơ”. IC hay “hàm lượng carbon vô cơ” bao gồm các muối axit carbon và carbon dioxide hòa tan.


Khi IC được loại trừ khỏi tổng carbon, ta có thể xác định được TOC. Ngoài ra, các nhà phân tích có thể lựa chọn loại bỏ tất cả các IC trước khi đo để đảm bảo rằng họ sẽ đạt được duy nhất chỉ số TOC. Kỹ thuật này thực sự có độ chính xác cao hơn vì xác định hàm lượng carbon hữu cơ không phân hủy (NPOC) do con số này nhận được bởi phân hủy các mẫu axit hóa bằng nitơ hay không khí không chứa carbon.Phân tích  TOC và Kiểm soát chất lượng nước

Mục đích sử dụng chính của phép phân tích TOC là để xác định chất lượng nước uống trong quá trình lọc làm sạch để kiểm tra xem độ an toàn cho con người hấp thụ. TOC trong nước có thể đến từ hai nguồn: vật chất hữu cơ tự nhiên (NOM) và các nguồn tổng hợp.


TOC đã được sử dụng như một kỹ thuật phân tích để xác định mức độ lọc làm sạch nước kể từ đầu thập niên 70, nhưng chỉ thực sự trở nên phổ biến rộng rãi trong thập kỷ qua. Nó đã thay thế phân tích nhu cầu oxy hóa học (COD) và nhu cầu oxy sinh học (BOD) do độ chính xác cao hơn và hiệu quả hơn.


Mặc dù kỹ thuật này đã được sử dụng trong xử lý nước thải trong nhiều năm, tuy nhiên, vẫn chưa tương thích với nước thải từ các nhà máy giấy, do trường hợp thường xuyên tắc nghẽn máy và yêu cầu cần thiết làm sạch và bảo trì thiết bị. Tuy nhiên, một loại máy phân tích TOC trực tuyến mới đã được phát triển tại Hà Lan đã cho ra kết quả phân tích tốt hơn trong ngành công nghiệp, có lẽ báo trước một thời đại  cho phân tích TOC.

Các mục đích sử dụng khác của phân tích TOC

Đóng vai trò như là một chỉ thị chính xác về độ sạch của nước, hàm lượng TOC cũng có liên quan đến tốc độ tăng trưởng của nội độc tố và vi khuẩn. Do đó, phân tích TOC đã được khuyến cáo như là công tác kiểm tra cần thiết cho nhiều hệ thống lọc và phân phối trong ngành công nghiệp công nghệ sinh học, từ cấp độ các màng sinh học trên các thành ống dẫn trong hệ thống, cũng như sự phát triển của vi sinh vật, rõ ràng có thể được đo bằng cách sử dụng kỹ thuật phân tích TOC.


Rất nhiều hệ thống đã được tích hợp phân tích TOC trong sản xuất thuốc chữa bệnh cho con người. Bởi vậy, Cục Quản lý dược và thực phẩm Mỹ (FDA) sử dụng các kiểm tra cho mức độ hoàn thành của các hoạt động làm sạch trong các quá trình công nghệ sinh học.


Trong khi đó, phân tích TOC cũng có thể hữu ích trong phân tích lượng carbon hữu cơ được tìm thấy trong đá mẹ và do đó xác định xem khả năng khai thác. Một quy tắc chung, tối thiểu là 2% hàm lượng carbon là cần thiết để xử phạt một hoạt động khai thác mỏ.


Phòng Hệ Thống Quan Trắc Môi Trường. TTQTMT

Từ Khóa:  Công nghệ quan trắc môi trường