05/08/2015 10:02:44 SA

 

Khóa đào tạo, tập huấn phần mềm số liệu quan trắc môi trường, truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động tại Nam Định

Trong 2 ngày từ 03/8 và 04/8/2015, tại Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường Nam Định đã diễn ra khóa đào tạo, tập huấn về "Phần mềm số liệu quan trắc môi trường, truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động" dưới sự hướng dẫn của Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường. Với mục đích hướng dẫn cách sử dụng và khai thác phần mềm quản lý quan trắc môi trường. Bên cạnh đó, khóa học nhằm giới thiệu và đào tạo việc truyền, nhận dữ liệu quan trắc môi trường từ các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục về hệ thống máy chủ.

 

Bà Phạm Thị Thu Nga, Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường Nam Định phát biểu khai mạc khóa đào tạo

 

Tham dự khóa đào tạo có Giám đốc Phạm Thị Thu Nga và PGĐ. Bùi Minh Sơn và khoảng 20 đại biểu đến từ các phòng, ban của Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường Nam Định. Trong khóa đào tạo, Trung tâm Quan trắc Môi trường - TCMT đã giải đáp những vướng mắc của đơn vị trong quá trình thực hiện công tác quản lý số liệu như nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, truy xuất, khai thác, sử dụng số liệu quan trắc tự động hay định kỳ, các quá trình truyền nhận dữ liệu cũng được hỏi đáp, giải quyết mang tính chất trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các học viên và cán bộ hướng dẫn.

         

  Ông Văn Hùng Vỹ, Trưởng phòng Hệ thống thông tin và BCMT, Trung tâm Quan trắc môi trường - TCMT hướng dẫn học viên trong khóa đào tạo

 

Tài liệu khóa đào tạo:

1. Dự thảo Thông tư Quản lý số liệu: Bản pdfBài trình bày 

2. Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin QTMT: Bản pdf

3. Mẫu biểu Báo cáo QTMT định kỳ: Phụ lục biểu mẫuBài trình bày

4. Mẫu biểu Báo cáo QTMT tự động: Phụ lục biểu mẫu Báo cáo trạm nước tự độngBiểu mẫu trạm khí tự độngBài trình bày

5. Sổ tay hướng dẫn tính toán AQI

6. Phương pháp tính toán AQI

7. Sổ tay hướng dẫn tính toán WQI

8. Phương pháp tính toán WQI

9. Báo cáo chất lượng nước LVS Cầu sử dụng WQI

10. Hướng dẫn về truyền, nhận số liệu tự động

Dương Khánh Toàn. Phòng Hệ thống thông tin và Báo cáo môi trường. TTQTMT

Từ Khóa: