18/08/2015 5:00:57 CH

 

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đ/c Hoàng Dương Tùng, PTCT Tổng cục Môi trường


In

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 19/8/2015, Đảng ủy Tổng cục Môi trường đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí (Đ/c) Hoàng Dương Tùng hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ Tổng cục Môi trường.


Đến dự buổi Lễ, về phía Đảng ủy cấp trên có Đ/c Nguyễn Văn Tài, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Bộ TN&MT, Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư Đảng bộ Tổng cục Môi trường. Về phía Đảng bộ Tổng cục Môi trường có  Đ/c Nguyễn Kim Tuyển - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đảng bộ Tổng cục Môi trường, Đ/c Nguyễn Tân Huyền, đại diện Đảng bộ Tổng cục Môi trường, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Chi bộ Đảng và các đồng chí Đảng viên chi bộ Trung tâm Quan trắc môi trường.

 

Buổi lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận những cống hiến, đóng góp của đồng chí Đảng viên Hoàng Dương Tùng trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ Tổng cục Môi trường. Trong 30 năm qua, đồng chí Hoàng Dương Tùng đã luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh các cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Là một tấm gương về đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thùy - Bí thư Chi bộ Quan trắc môi trường phát biểu ghi nhận công lao của Đ/c Hoàng Dương Tùng trong suốt quá trình công tác

Tại buổi lễ Trao tặng huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Kim Tuyển, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đảng bộ Tổng cục Môi trường  đã đọc Quyết định trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đ/c Hoàng Dương Tùng. Thay mặt Đảng ủy cơ quan, đồng chí Nguyễn Văn Thùy, Bí thư Chi bộ Quan trắc môi trường đã phát biểu ghi nhận những thành tích đáng tự hào mà đồng chí Hoàng Dương Tùng đã đạt được trong suốt quá trình rèn luyện và công tác, từ cán bộ phòng Cơ sở dữ liệu (thuộc Cục Môi trường - Bộ KHCN&MT) đến Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường (thuộc Tổng cục Môi trường - Bộ TN&MT) và hiện nay là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường - Bộ TN&MT. Trải qua cương vị nào đồng chí vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 


Đ/c Nguyễn Kim Tuyển, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đảng bộ Tổng cục Môi trường đọc QĐ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đ/c Hoàng Dương Tùng 

Phát biểu tại buổi lễ Đ/c Nguyễn Văn Tài, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Bộ TN&MT, Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư Đảng bộ Tổng cục Môi trường đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đ/c Hoàng Dương Tùng, và chúc mừng đồng chí đã vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, đó không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là vinh dự của Đảng bộ Tổng cục Môi trường vì đã có người Đảng viên ưu tú, cống hiến cho sự phát triển của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Tài mong rằng đồng chí Hoàng Dương Tùng sẽ tiếp tục rèn luyện phấn đấu, không ngừng nâng cao năng lực công tác, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Bộ TN&MT, Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư Đảng bộ Tổng cục Môi trường đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đ/c Hoàng Dương Tùng

Đ/c Nguyễn Văn Tài phát biểu chỉ đạo


 Tự hào và xúc động là một Đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Đ/c Hoàng Dương Tùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường gửi lời cảm ơn sâu sắc Đảng bộ Tổng cục Môi trường đã tổ chức buổi Lễ trao tặng rất trang trọng. Đây là một nguồn động viên để đồng chí Hoàng Dương Tùng tiếp tục rèn luyện và hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên.Đ/c Hoàng Dương Tùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường gửi lời cảm ơn Đảng bộ Tổng cục Môi trường

Phương Nga. Trung tâm Quan trắc môi trường. TCMT

Từ Khóa: