28/09/2015 11:34:13 SA

 

Hội thảo đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo số 1 “Chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng giai đoạn 2016 - 2021”

Ngày 25 tháng 9 năm 2015, tại thành phố Lạng Sơn, Trung tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo số 1 “Chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng giai đoạn 2016 - 2021. Hội thảo có sự tham gia của các đại diện của mộtt số Sở TN&MT, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường của các tỉnh: Lang Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn. Hội thảo diễn ra trong buổi sáng ngày 25/9/2015.


Việc Thiết kế chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng là rất quan trọng và cần thiết, làm cơ sở pháp lý để thực hiện quan trắc định kỳ hàng năm. Với mục tiêu là cung cấp các số liệu, thông tin thường xuyên và chính xác về hiện trạng và theo dõi diễn biến chất lượng môi trường nước theo không gian và thời gian của toàn bộ lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng để phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường nước lưu vực sông. Đồng thời, nhận dạng các vấn đề môi trường bức xúc liên quan đến chất lượng nước trong lưu vực nhằm đề xuất giải pháp khắc phục hiệu quả và kịp thời.


Hội thảo tổ chức đã nhận được nhiều góp ý cho bản Dự thảo nói trên từ các chuyên gia, các Sở/Ban ngành có liên quan tại địa phương thuộc lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng.


Trung tâm sẽ tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện bản Dự thảo để đảm bảo xây dựng Chương trình khoa học và khả thi.


Một số hình ảnh tại Hội thảo:


Ông Nguyễn Văn Thùy phát biểu khai mạc quộc họpÔng Nguyễn Đức Thành thay mặt cho nhóm soạn thảo trình bày tóm tắt bản dự thảo Chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước LVS Bằng Giang – Kỳ Cùng


Một số hình ảnh trao đổi thảo luận tại Hội thảo

Hà Phương/ Phòng Hệ thống quan trắc môi trường. TT QTMTTừ Khóa:  Quan trắc môi trường