20/09/2016 11:09:52 SA

 

Khóa đào tạo kiểm định, hiệu chuẩn viên thiết bị đo khí

Ngày 19 tháng 9 năm 2016, Ban quản lý dự án “Tăng cường thể chế và thực thi” đã khai giảng Khóa đào tạo Kiểm định/ hiệu chuẩn thiết bị đo nồng độ khí SO2, CO2, CO, NOx tại Trung tâm Hội nghị Him Lam, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội (thời gian từ ngày 19/9/2016 đến ngày 25/9/2016).

Tham dự và khai giảng khóa đào tạo có ông Vũ Hoàng Giang, bà Dư Linh Chi – đại diện Ban quản lý dự án “Tăng cường thể chế và thực thi”, Bà Lê Hoàng Anh – Phó Giám đốc, Trung tâm Quan trắc môi trường, Ông Bùi Văn Cao – Giảng viên Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các học viên đến từ Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục Môi trường và Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường – Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai.

\

Từ Khóa: