07/10/2016 1:50:00 CH

 

Hội thảo “Góp ý Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 – Môi trường đô thị (dự thảo 01)”

Theo quy định tại Điều 137, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, hằng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập Báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia. Năm 2016, Tổng cục Môi trường tiếp tục được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia với chủ đề “Môi trường đô thị”.

Thực tế cho thấy, khu vực đô thị là nơi tập trung đông dân cư, có các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội diễn ra mạnh mẽ, chính vì vậy môi trường khu vực cũng chịu nhiều tác động nhất từ các hoạt động này. Với tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng nhưng cơ sở hạ tầng đô thị chưa theo kịp tốc độ phát triển đã khiến cho các đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn của nước ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường cấp thiết. Số lượng phương tiện giao thông cá nhân tiếp tục tăng nhanh, nhiều phương tiện đã hết niên hạn vẫn được sử dụng đã và đang thải vào môi trường không khí lượng lớn bụi và khí thải. Hoạt động xây dựng các khu đô thị mới, sửa chữa, xây mới các tuyến giao thông đô thị cũng khiến cho môi trường không khí tại nhiều đô thị bị ô nhiễm bụi nặng. Nước thải đô thị hầu như chưa được xử lý hoặc mới chỉ xử lý được một phần nhỏ, xả thải trực tiếp ra các ao hồ, kênh rạch, sông nội thành gây ô nhiễm môi trường nước mặt. Mặc dù công tác thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị ngày càng được tăng cường nhưng vấn đề quản lý và xử lý chất thải rắn ở nhiều đô thị vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều đô thị, hạ tầng đô thị với hệ thống tiêu thoát nước đã xuống cấp nhưng chưa được đầu tư, cải thiện, cùng với những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, thiên tai khiến cho vấn đề úng ngập vào mùa mưa ngày càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt đối với các đô thị ven biển do chịu tác động của triều cường.

Từ đầu năm đến nay, Tổng cục Môi trường đã triển khai các hoạt động phục vụ công tác xây dựng Báo cáo như tổ chức các đoàn công tác đến làm việc tại các Bộ ngành nhằm trao đổi thu thập thông tin; phối hợp với các đơn vị và các nhóm chuyên gia xây dựng các chuyên đề cung cấp thông tin cho Báo cáo. Ngày 07/7/2016, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Môi trường đô thị” tại Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhằm tiếp tục thu thập thông tin, số liệu và ý kiến đóng góp của các địa phương, các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và tiến hành xây dựng dự thảo các chương, mục của Báo cáo. Đến nay, bản dự thảo số 01 của Báo cáo đã được hoàn thành.

Theo kế hoạch triển khai, nhằm tiếp tục thu thập thông tin và các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Báo cáo, ngày 07/10/2016, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo “Góp ý Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 – Môi trường đô thị” tại Tp. Hồ Chí Minh. Tham dự hội thảo, có đại diện Cục Môi trường miền Nam, các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu tại khu vực phía Nam. Tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến cho các nội dung cơ bản của Báo cáo, những nhận định, đánh giá, vấn đề số liệu cũng như các vấn đề về hiện trạng, quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường đô thị trong giai đoạn 2012-2016. Đây là những thông tin, tư liệu hữu ích đối với dự thảo Báo cáo hiện nay.

Kết thúc Hội thảo, Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Dương Tùng đã có ý kiến chỉ đạo đối với Trung tâm Quan trắc môi trường – đơn vị đầu mối xây dựng Báo cáo, yêu cầu tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, bổ sung các nhận định, thông tin, số liệu đã được cung cấp trong hội thảo để tiếp tục hoàn thiện dự thảo tiếp theo của Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Từ Khóa: