03/10/2018 3:25:05 CH

 

Hội thảo “Hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ về quan trắc và phân tích chất thải, khí thải” (Ngày 03-05/10/2018 –Tp. Hà Nội)

Với vai trò “đầu mối của hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia”, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị thực hiện quan trắc môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tổ chức 02 Hội thảo “Hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ quan trắc và phân tích chất thải, khí thải” tại Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Hà Nội.

Hội thảo hướng dẫn cho các Trung tâm Quan trắc môi trường các tỉnh/thành phố khu vực phía Nam đã được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 19-21/9/2018.

Từ ngày 03-05/10/2018, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tiếp tục tổ chức Hội thảo hướng dẫn cho các Trung tâm Quan trắc môi trường các tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ tại Tp. Hà Nội

- Thành phần tham dự Hội thảo: trên 60 đại biểu là đại diện Trung tâm quan trắc môi trường các tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc, Bắc Trung Bộ và các Trạm Quan trắc môi trường thuộc Mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia.

- Nội dung chính của Hội thảo: hệ thống hóa một số phương pháp quan trắc cơ bản: phương pháp quan trắc đẳng động lực, phương pháp đo trực tiếp các chất ô nhiễm; phân tích Dioxin trong khí thải; Các vấn đề và quy trình quan trắc chất thải, phương pháp phân tích các dạng phenol, tổng dầu trong chất thải; thực hành lấy mẫu chất thải tại hiện trường và phân tích chất thải trong phòng thí nghiệm.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Phó Giám Đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc Lê Hoàng Anh phát biểu khai mạc hội thảo


Đại biểu tham dự Hội thảo

Lê Hạnh

Từ Khóa: