30/11/2018 9:24:08 CH

 

Thông báo Góp ý dự thảo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2018

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, hằng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập Báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia. Năm 2018, Tổng cục Môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao chủ trì xây dựng Báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia với chủ đề “Môi trường nước các lưu vực sông”. Tổng cục Môi trường đã triển khai thu thập thông tin, số liệu và phối hợp với nhóm chuyên gia xây dựng dự thảo Báo cáo. Đến nay, bản dự thảo số 1 của Báo cáo đã được hoàn thành.

Với mong muốn được thu nhận ý kiến góp ý cho các nội dung dự thảo Báo cáo đã xây dựng, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia năm 2018 - Môi trường nước các lưu vực sông, cụ thể:

- Thời gian: 13h30, thứ tư, ngày 05 tháng 12 năm 2018

- Địa điểm: Phòng D 201 - Nhà D - Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Số 37 Hùng Vương, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Chi tiết giấy mời xem tại đây

Phiếu đăng ký  tham dự

Chương trình

Từ Khóa: