05/12/2018 11:05:38 SA

 

Hội thảo “Hướng dẫn kỹ thuật tiếp nhận, truyền và quản lý dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục” (Tháng 12/2018 – Tp. Hà Nội)

         Thời gian qua, môi trường nước ta đang chịu nhiều sức ép từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý, ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nhưng ở nhiều nơi, ô nhiễm môi trường vẫn là vấn đề nổi cộm. Lượng chất thải phát sinh lớn chưa được kiểm soát chặt chẽ đã và đang tạo áp lực lớn lên môi trường. Việc quản lý và giám sát các nguồn phát thải không thể thiếu các công cụ kiểm soát ô nhiễm như quan trắc tự động, liên tục.

         Năm 2018, với mục tiêu hỗ trợ Sở TN&MT và các cơ sở sản xuất trong công tác quan trắc tự động liên tục, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tổ chức các hội thảo "Hướng dẫn kỹ thuật tiếp nhận, truyền và quản lý dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục" cho các địa phương trên cả nước.

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Hội thảo hướng dẫn cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên và khu vực miền Nam đã được tổ chức tại Tp. Đà Nẵng.

         Tiếp sau đó, Hội thảo hướng dẫn cho khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ được tổ chức tại Hà Nội hôm nay, ngày 05 tháng 12 năm 2018 với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý môi trường từ cấp Trung ương đến địa phương và các tập đoàn, tổng công ty, cơ sở sản xuất.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh đã nhấn mạnh vai trò của số liệu quan trắc môi trường tự động liên tục trong giám sát chất lượng môi trường và kiểm soát phát thải; hỗ trợ đắc lực cho công tác hoạch định chính sách và ra quyết định. Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng khẳng định thời gian tới, Tổng cục Môi trường và các địa phương sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường, tăng cường năng lực công tác truyền nhận, quản lý và công bố số liệu quan trắc môi trường.

         Hội thảo tập trung vào các vấn đề hiện trạng và định hướng phát triển của mạng lưới quan trắc tự động, liên tục, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, thống kê tình hình triển khai của các địa phương tổng hợp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, kết nối và truyền số liệu tự động ở các cấp cơ sở, Sở TN&MT, Bộ TN&MT. Hội thảo cũng giới thiệu tới các đại biểu phần mềm kết nối, truyền nhận và quản lý số liệu quan trắc tự động liên tục EnviSoft 18.01. Với các tính năng nổi bật như thu thập và xử lý dữ liệu lớn; tốc độ xử lý nhanh; phân tích, kiểm soát số liệu; hỗ trợ đa dạng nguồn dữ liệu, hạ tầng thông minh, phần mềm EnviSoft 18.01 hứa hẹn sẽ nâng cao hiệu quả công tác thu thập, giám sát, kiểm soát, kiểm duyệt dữ liệu cũng như quản lý truyền nhận dữ liệu từ Trung ương đến địa phương.

         Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề về thực trạng công tác quan trắc tự động; các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các văn bản hướng dẫn; cách thức tổ chức thực hiện quan trắc tự động và kết nối, quản lý số liệu quan trắc tự động giữa các cấp.

         Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh và các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, Bà Trần Thị Minh Hương - Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc đã tổng kết và đề xuất một số công việc trong thời gian tới, bao gồm: chuyển giao phần mềm kết nối, truyền nhận và quản lý dữ liệu quan trắc tự động; xây dựng trung tâm tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường quốc gia và tăng cường hoạt động quan trắc, xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo ô nhiễm môi trường.

Các bài trình bày tại Hội thảo:

Bài 1: Tổng quan về hiện trạng trạm quan trắc tự động liên tục và định hướng phát triển trong thời kỳ mới 2. Bai 1_Tong quan_Quan trac Tu dong_Final-compressed.pdf

Bài 2: Tiếp nhận, truyền và quản lý số liệu quan trắc tự động, liên tục 3. Bai 2_VB truyen nhan du lieu_Final-compressed.pdf

Bài 3: Giới thiệu phần mềm kết nối, truyền nhận và quản lý số liệu quan trắc tự động, liên tục (EnviSoft 18.01) 4. Bai 3_Gioi thieu phan mem_Final.pdf

Bản Đăng ký Kế hoạch chuyển giao phần mềm tại địa phương5. KH_ChuyenGiao_PM.pdf

Một số hình ảnh tại Hội thảo:


Ông Nguyễn Hưng Thịnh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường phát biểu khai mạcBà Trần Thị Minh Hương - Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc trình bày tại Hội thảoToàn cảnh Hội thảo

Trang Nguyễn

Từ Khóa: