Chất lượng môi trường không khí Khu vực miền Trung và Tây Nguyên tháng 5 năm 2020
18/08/2020 16:10:00
chất lượng môi trường không khí được đánh giá dựa trên kết quả quan trắc tại 33 điểm tại địa bàn 5 tỉnh, thành phố thuộc vùng KTTĐ miền Trung.

Kết quả quan trắc môi trường không khí đợt 02/2020 tại 5 tỉnh miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định) cho thấy, có 07/33 vị trí quan trắc có giá trị TSP vượt QCVN 05:2013/BTNMT, tương đương 21,2% và có 12/33 giá trị tiếng ồn vượt QCVN 26:2010/BTNMT, tương đương 36,4%. So với tháng 3 năm 2020, chất lượng môi trường không khí tháng 5/2020 xuất hiện 07 điểm có giá trị TSP vượt QCVN 05:2013/BTNMT (tăng 05 điểm). Tiếng ồn xuất hiện 12 điểm vượt giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT (giảm 04 điểm). So sánh với cùng kỳ năm 2019, có xu hướng tăng về số điểm có giá trị TSP vượt QCVN 05:2013/BTNMT (tăng 02 điểm) và giảm về số điểm có giá trị tiếng ồn vượt QCVN 26:2010/BTNMT (giảm 02 điểm).

Giá trị TSP dao động trong khoảng từ 138 - 351 µg/m3 và có 07/33 điểm quan trắc có giá trị TSP vượt ngưỡng giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT. So với tháng 3/2020, giá trị TSP trong tháng 5/2020 cao hơn về số lượng điểm và nồng độ vượt QCVN. Tuy nhiên, so với cùng kỳ quan trắc năm 2019, giá trị TSP có xu hướng giảm thấp hơn.

Biểu đồ 1. Giá trị TSP tại các tỉnh miền Trung trong tháng 5/ 2020 (đợt 2/2020), so sánh với tháng 3/2020 (đợt 1/2020) và cùng kỳ năm 2019.

Tại 04 điểm quan trắc tại gần các Khu công nghiệp, Khu kinh tế và 03 điểm quan trắc tại các tuyến giao thông: Chợ Đông Ba (Huế); Ngã tư Quang Trung – Hùng Vương (Quảng Ngãi); Phường Quang Trung – TP.Quy Nhơn (Bình Định) có giá trị TSP vượt ngưỡng QCVN 05:2013/BTNMT (300 µg/m3) (Biểu đồ 2 và Biểu đồ 3).

Biểu đồ 2. Giá trị TSP tại khu dân cư và đường giao thông khu vực miền Trung tháng 5/2020​

Biểu đồ 3. Giá trị TSP tại KCN, KKT miền Trung tháng 5/2020​

Tiếng ồn: có 12/33 điểm quan trắc trong vùng KTTĐ miền Trung có giá trị tiếng ồn vượt QCVN 26:2010/BTNMT tương đương 36,4% (70 dBA, áp dụng với khung thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ, cho khu vực thông thường), cao nhất tại điểm đo Chợ Đông Ba và Tây KCN Liên Chiểu đều có giá trị 75 dBA. So với đợt 1/2020, tiếng ồn giảm 04 điểm và so với đợt 2/2019, tiếng ồn giảm 02 điểm có giá trị vượt QCVN 26:2010/BTNMT. Tại các điểm quan trắc vượt QCVN 26:2010/BTNMT, hiện trường ghi nhận lưu lượng xe trung bình từ 249 - 1.660 xe/giờ.

Biểu đồ 4. Tiếng ồn khu vực miền Trung trong tháng 5/ 2020 (đợt 2/2020), so sánh với tháng 3/2020 (đợt 1/2020) và cùng kỳ năm 2019

Lưu huỳnh dioxit (SO2) và nitơ dioxit (NO2):
Giá trị SO2 và NO2 tại 33 điểm quan trắc trong đợt 2/2020 đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT theo trung bình 1 giờ (SO2: 350 µg/m3) và (NO2: 200 µg/m3). Trong đó: SO2 dao động từ <21 - 28 µg/m3, có 22 giá trị SO2 nhỏ hơn LOQ (21 µg/m3) và NO2 dao động từ <10 - 23 µg/m3, có 7 giá trị NO2 nhỏ hơn LOQ (10µg/m3). Nhìn chung, kết quả quan trắc SO2 và NO2 có biến động tăng nhẹ so với đợt 1/2020 (đợt 1/2020: giá trị SO2 dao động từ <21 - 24 µg/m3, giá trị NO2 dao động từ <10 - 19 µg/m3) và có biến động giảm so với đợt 2/2019 (đợt 2/2019: giá trị SO2 dao động từ <21 - 43 µg/m3, giá trị NO2 dao động từ <10 - 31 µg/m3).

Như vây, đối với chất lượng môi trường không khí các thông số phân tích (NO2, SO2) đều nằm trong giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT, có biến động tăng nhẹ so với đợt 1/2020 và giảm so với đợt 2/2019. Ô nhiễm bụi và tiếng ồn tập trung chủ yếu ở các trục đường giao thông và gần các khu vực có hoạt động sản xuất công nghiệp. Chất lượng môi trường không khí trong tháng 5/2020 suy giảm so với tháng 3 năm 2020.

Hình ảnh

Liên kết