Chất lượng môi trường không khí tại một số đô thị trong tháng 12/2020 và đầu tháng 01/2021
04/01/2021 13:05:00
Kết quả quan trắc chất lượng không khí tại các trạm quan trắc không khí tự động trong tháng 12/2020 cho thấy, trong tháng 12 tiếp tục ghi nhận tình trạng chất lượng môi trường không khí theo chỉ số AQI ngày ở mức “Kém" tại thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.

Đây là quy luật đã được chỉ ra trong nhiều báo cáo về chất lượng không khí trước đây. Cụ thể, kết quả quan trắc chất lượng không khí trong tháng 12/2020 và đầu tháng 01/2021 tại các trạm quan trắc không khí tự động liên tục ở một số đô thị miền Bắc, Trung, Nam cho thấy, giá trị trung bình 24 giờ của thông số bụi PM2.5 tại thành phố Hà Nội cao hơn so với các đô thị khác. Riêng thủ đô Hà Nội đã có 22/34 ngày giá trị trung bình 24 giờ của thông số bụi PM2.5 (tính trung bình các trạm) vượt giới hạn cho phép so với QCVN 05:2013/BTNMT từ 1,2 đến 2 lần. (Biều đồ 1).

Biểu đồ 1. Diễn biến trung bình 24 giờ thông số PM2.5 tại một số đô thị tháng 12/2020

 

Đánh giá chất lượng không khí theo chỉ số AQI ngày cho thấy, tại thành phố Hà Nội, khá nhiều ngày có chất lượng không khí ở mức “Kém". Đặc biệt, những ngày cuối tháng 12/2020 và đầu tháng 01/2021, chỉ số AQI đã chạm mức “Xấu" (Biểu đồ 2).

Biểu đồ 2: Diễn biến chỉ số AQI ngày tại một số đô thị tháng 12/2020


Kết quả quan trắc chất lượng không khí tại các trạm quan trắc không khí tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 3 đợt giá trị trung bình 24 giờ thông số bụi PM2.5 tại nội thành thành phố Hà Nội vượt nhiều lần giới hạn cho phép so với QCVN 05:2013/BTNMT vào các khoảng thời gian như sau: từ ngày 07/12 đến 13/12 năm 2020, từ ngày 21/12 đến ngày 29/12 năm 2020 và từ ngày 01/01 đến ngày 04/01/2021. Trong ngày 5/1/2021, thông số PM2.5 trung bình 24 giờ đã vượt quá giới hạn so với QCVN trên 3 lần (Biểu đồ 3).

Biểu đồ 3: Diễn biến giá trị trung bình 24 giờ thông số bụi PM2.5 nội thành thành phố Hà Nội tháng 12/2020


Kết quả tính toán chỉ số AQI ngày tại các trạm quan trắc không khí tự động tại thành phố Hà Nội cũng cho thấy, trong một số ngày, chỉ số AQI đã ở mức “Xấu" - mức có ảnh hướng tới sức khỏe (Biểu đồ 4).

Biểu đồ 4: Diễn biến chỉ số AQI ngày tại các trạm tại thành phố Hà Nội tháng 12/2020


Tuy nhiên, tại các khu vực khác nhau, chất lượng không khí cũng có sự khác biệt đáng kể. Các trạm đặt tại Ba Đình, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm thường có kết quả quan trắc thông số bụi PM2.5 cao hơn các khu vực khác. Tại trạm Thành Công, Hàng Đậu, Phạm Văn Đồng không có ngày nào chất lượng không khí ở mức tốt. Chi tiết giá trị AQI của các trạm trong Bảng 1 dưới đây.

Bảng 1: Số ngày tương ứng với mức AQI các trạm nội thành Hà Nội tháng 12/2020


Thời gian xuất hiện ô nhiễm không khí với chỉ số AQI giờ ở mức cao tiếp tục diễn ra chủ yếu vào ban đêm vào sáng sớm (Biểu đồ 5). Các nghiên cứu khoa học đã giải thích cho hiện tượng ô nhiễm không khí tại khu vực miền Bắc tăng cao vào ban đêm và sáng sớm, đó là sự kết hợp của các yếu tố như lặng gió, nghịch nhiệt, đối lưu khí quyển thấp làm cho các chất ô nhiễm không thể phát tán lên cao hoặc đi xa.

Biểu đồ 5: Diễn biến chỉ số AQI giờ một số trạm tại Hà Nội từ ngày 05-11/12/2020


Nhìn chung, trong tháng 12/2020 và đầu tháng 01/2021, chất lượng môi trường không khí khu vực phía Bắc, đặc biệt là tại thành phố Hà Nội đã xuất hiện một số đợt ô nhiễm không khí với chỉ số AQI ở mức cao, trong ngày 5/1/2021, thông số PM2.5 đã vượt quá giới hạn so với QCVN hơn 3 lần. Ô nhiễm không khí trong ngày cao nhất vào ban đêm và sáng sớm.

Dự kiến trong thời gian tới chất lượng môi trường không khí tại các đô thị phía Bắc vẫn còn ở mức “Xấu". Một số đợt ô nhiễm không khí có thể sẽ tiếp tục diễn ra, vì vậy người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin về ô nhiễm không khí để có các biện pháp ứng phó, giảm thiểu tác động. Khi tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra nên hạn chế các hoạt động ngoài trời vào ban đêm và sáng sớm, đóng các cửa sổ và cửa ra vào, sử dụng loại khẩu trang ngăn được bụi mịn.

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại địa phương cần tiếp tục thực hiện kiểm soát ô nhiễm không khí theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7442/BTNMT-TCMT ngày 30 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi và các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường./.

VEA

Hình ảnh

Liên kết