Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tổng kết công tác năm 2021
21/12/2021 17:00:00
Sáng 21/12, tại trụ sở Tổng cục Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc.

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Trung tâm) cho biết, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm đã hoàn thành chương trình quan trắc quốc gia đối với môi trường không khí và nước với 8 đợt trên phạm vi 05 lưu vực sông và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; vận hành tốt 29 trạm quan trắc môi trường tự động; duy trì, liên tục cải thiện hệ thống chất lượng theo ISO 17025:2017 (VILAS 575) cho lĩnh vực hiệu chuẩn và đo lường, hoạt động quan trắc hiện trường và phân tích môi trường theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (VILAS 545) và quyết định chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERTS 027); duy trì tốt hạ tầng công nghệ thông tin, nghiên cứu mở rộng các ứng dụng di động và chức năng mới cho phần mềm EnviSoft theo hướng tăng cường khả năng kiểm duyệt số liệu, … 

Bà Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc

 

Thực hiện vai trò đầu mối của hệ thống quan trắc môi trường quốc gia, Trung tâm đã tổ chức 10 chương trình thử nghiệm thành thạo trong lĩnh vực quan trắc và phân tích môi trường với sự tham gia của hơn 100 Tổ chức quan trắc môi trường trên cả nước; 01 chương trình đo chất chuẩn cho thông số pH và Amoni của trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục với sự tham gia của hơn 144 đơn vị theo quy định của Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT; hoàn thành việc nâng cấp phần mềm quản lý số liệu quan trắc để chuyển giao cho các địa phương thực hiện theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2021; triển khai tốt việc kết nối, tiếp nhận và xử lý dữ liệu quan trắc tự động liên tục (quan trắc chất lượng môi trường, quan trắc phát thải) từ các địa phương và doanh nghiệp trên cả nước truyền về Tổng cục Môi trường; chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp trong công tác giám sát, kiểm duyệt số liệu; hướng dẫn bổ sung và cập nhật QCVN cho các trạm phát thải; phối hợp tổ chức tập huấn đào tạo về quan trắc môi trường cho các địa phương, doanh nghiệp, …

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị quản lý thực hiện quan trắc phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và cấp phép môi trường; xây dựng nội dung về chất lượng môi trường trong các báo cáo trình Bộ TN&MT, Chính phủ; công khai, cung cấp kịp thời thông tin về chất lượng môi trường trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường để truyền tải đến các tổ chức, người dân và cộng đồng; hoàn thành các đề tài cấp Bộ chuyển tiếp đúng tiến độ, được đánh tốt về chất lượng; triển khai có hiệu quảcác hoạt động, dự án hợp tác quốc tế; tích cực tham gia Mạng lưới quan trắc môi trường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, …

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp, hoàn thành các nhiệm vụ được giao của tập thể cán bộ Trung tâm trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp; đồng thời, đề nghị Trung tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ, với các đơn vị, đặc biệt trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của Tổng cục Môi trường trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức đánh giá cao sự nỗ lực, tập trung toàn lực, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể của các cán bộ Trung tâm trong triển khai công tác năm 2021. Trong đó, một số kết quả nổi bật như: số liệu các trạm quan trắc do Trung tâm duy trì, vận hành đã phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, cảnh báo, giám sát môi trường và cung cấp thông tin cho cộng đồng; hộị thảo toàn quốc về chia sẻ kết nối thông tín số liệu quan trắc đã diễn ra thành công; thực hiện tốt việc hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong vận hành trạm quan trắc tự động; có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; tổ chức triển khai thực hiện nhiều dự án lớn phục vụ tăng cường năng lực quan trắc môi trường. “Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp gây ra nhiều khó khăn, Trung tâm đã chủ động trong việc phối hợp với các đơn vị và địa phương liên quan để thực hiện công tác một cách khoa học với tinh thần trách nhiệm cao, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành, qua đó đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, khẳng định được vai trò và vị thế đơn vị hàng đầu về quan trắc môi trường", Phó Tổng cục trưởng nói.

Đối với Kế hoạch công tác năm 2022, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Trung tâm tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình quan trắc định kỳ; tiếp nhận quản lý các trạm quan trắc tự động của Dự án 4 tỉnh miền trung đảm bảo các trạm hoạt động ổn định, chất lượng số liệu theo đúng yêu cầu; tiếp nhận, xử lý số liệu quan trắc môi trường từ các trạm quan trắc môi trường tự động quốc gia và các địa phương; tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng EnviSoft (VN_Air) ứng dụng trên di động để tăng cường khả năng kiểm duyệt số liệu, dự báo, cảnh báo và giám sát môi trường để phục vụ công tác quản lý nhà nước; tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật để bảo đảm việc tiếp nhận, quản lý, vận hành các trạm quan trắc được đầu tư mới; đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Tổng cục và các đơn vị liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.  Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần, sức mạnh tập thể của toàn thể cán bộ, phối hợp với các đơn vị và địa phương liên quan để triển khai hoàn thành công tác được giao./. ​

Liên kết