Từ khóa:
Mục tin:
Từ ngày:     đến ngày
Pha chế dung dịch chuẩn pHcem phục vụ công tác quan trắc môi trường nước tại hiện trường ở Việt Nam
 
 
Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí của trạm quan trắc không khí tự động, liên tục
 
Vấn đề ô nhiễm không khí đang được cộng đồng ngày càng quan tâm. Để kiểm soát chất lượng môi trường không khí rất cần các trạm quan trắc không khí tự động, liên tục. Hệ thống các trạm này cung cấp các số liệu tức thời phục vụ việc cảnh báo cho cộng đồng và các yêu cầu của các cấp quản lý trong công tác tác bảo vệ môi trường.
 
Chỉ định tổ chức kiểm định phương tiện đo cho Trung tâm Quan trắc môi trường (N99)
 
Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Phòng Kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận lần thứ 3 về đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo với mã số ĐK 40.
 
Chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho Trung tâm Quan trắc môi trường – Lần 3 (ĐK 40)
 
Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận lần thứ 3 về đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo với mã số ĐK 40.
 
Phòng kiểm định/ hiệu chuẩn di động
 
Để đáp ứng với xu thế hiện nay, Trung tâm Quan trắc môi trường đã được đầu tư xe kiểm chuẩn chuyên dụng với đầy đủ các thiết bị hiện đại và tiến tiến được lắp đặt trực tiếp trên xe, đảm bảo độ chính xác và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005.Giải pháp đến tận nơi khách hàng yêu cầu để hiệu chuẩn nhằm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hiệu chuẩn tốt nhất về thời gian cũng như chi phí.
 
Phòng Kiểm định/ hiệu chuẩn cố định
 
Hiện tại, chúng tôi phân thành 2 bộ phận kiểm chuẩn các thiết bị quan trắc khí và các thiết bị quan trắc nước với đầy đủ các thiết bị chuẩn đo lường, mẫu chuẩn (khí chuẩn, dung dịch chuẩn), công cụ, dụng cụ, vật tư tiêu hao nhằm duy trì thiết bị chuẩn và điều kiện môi trường hiệu chuẩn.
 
Dịch vụ hiệu chuẩn
 
 
Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị
 
 
Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị
 
Phòng Kiểm chuẩn thiết bị QTMT là đơn vị trực thuộc Trung tâm Quan trắc môi trường có chức năng giúp Giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường