SỐ LIỆU QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG TRUNG BÌNH 1H
#Tên điểm quan trắc Bảng biểu
1 TP Đà Nẵng: 41 Lê Duẩn
2 Hà Nội: 556 Nguyễn Văn Cừ
Tổng số có 2 bản ghi