Từ khóa

  Số văn bản

  Từ ngày

  RadDatePicker
  Open the calendar popup.
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.

  Tên văn bản

  Loại văn bản

  select

  Nội dung

  Cơ quan

  select

  Chủ đề

  select

STT

Số văn bản

Tên văn bản

Ngày ban hành

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

1Thông tư số 24/2017/BTNMTThông tư số 24/2017/BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường 01/09/2017   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
222/2017/TT-BINA/IT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội ...29/08/2017   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
34232/BTNMT-PCThông báo danh mục các văn bản QPPL ban hành 6 tháng đầu năm 2017 ...18/08/2017   Công vănBộ Tài nguyên và Môi trường
4Dự thảo thông tư Quy định KTQT môi trườngDự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường (2017) 11/08/2017   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
520/2017/TT-BTNMTBan hành TT Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi ...08/08/2017   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
616/2017/TT-BTNMTTT ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật ...25/07/2017   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
715/2017/TT-BTNMTTT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh ...21/07/2017   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
873/2017/NĐ-CPVề thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài ...14/06/2017   Nghị địnhThủ tướng Chính phủ
959/2017/NĐ-CPVỀ QUẢN LÝ TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH TỪ VIỆC SỬ ...12/05/2017   Nghị địnhChính phủ
1036/2017/NĐ-CPNghị định quy định chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ...04/04/2017   Nghị địnhChính phủ