Từ khóa

  Số văn bản

  Từ ngày

  RadDatePicker
  Open the calendar popup.
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.

  Tên văn bản

  Loại văn bản

  select

  Nội dung

  Cơ quan

  select

  Chủ đề

  select

STT

Số văn bản

Tên văn bản

Ngày ban hành

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

1Dự thảo Hướng dẫn tạm thời truyền nhận SLHướng dẫn tạm thời về việc truyền, nhận số liệu quan trắc tự động liên ...19/08/2016   Công vănTổng cục Môi trường
226/2016/QĐ-TTgBan hành Quy chế hoạt động ứng phó với sự cố hóa chất độc 01/07/2016   Quyết địnhThủ tướng Chính phủ
3985A/QĐ-TTgKế hoạch hành động quốc gia 01/06/2016   Quyết địnhThủ tướng Chính phủ
408/2016/TT-BTNMTQuy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá ...16/05/2016   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
505/2016/TT-BTNMTQuy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng ...13/05/2016   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
6798/QĐ-TTgVề việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền ...11/05/2016   Quyết địnhThủ tướng Chính phủ
7953/QĐ-BTCVv công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý ...05/05/2016   Quyết địnhBộ Tài chính
804/2016/TT-BTNMTBan hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 29/04/2016   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
970/TCMT-VPTích cực triển khai xử lý văn bản trên phần mềm Quản lý văn bản ...04/04/2016   Công vănTổng cục Môi trường
101048/BTNMT-KHGóp ý kiến, xây dựng kế hoạch 5 năm 2015-2020 triển khai, thực hiện Quy ...29/03/2016   Công vănBộ Tài nguyên và Môi trường