Từ khóa

  Số văn bản

  Từ ngày

  RadDatePicker
  Open the calendar popup.
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.

  Tên văn bản

  Loại văn bản

  select

  Nội dung

  Cơ quan

  select

  Chủ đề

  select

STT

Số văn bản

Tên văn bản

Ngày ban hành

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

12044/QĐ-BTNMTBan hành kế hoạch 5 năm 2016-2020 triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới ...07/09/2016   Quyết địnhBộ Tài nguyên và Môi trường
220/2016/TT-BTNMTQuy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài ...25/08/2016   Quyết địnhBộ Tài nguyên và Môi trường
3Dự thảo thông tư Quy định về hoạt động QTMTQuy định về hoạt động quan trắc môi trường (đối với quy trình kỹ thuật ...24/08/2016   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
419/2016/TT-BTNMTVề báo cáo công tác bảo vệ môi trường 24/08/2016   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
5Dự thảo Hướng dẫn tạm thời truyền nhận SLHướng dẫn tạm thời về việc truyền, nhận số liệu quan trắc tự động liên ...19/08/2016   Công vănTổng cục Môi trường
626/2016/QĐ-TTgBan hành Quy chế hoạt động ứng phó với sự cố hóa chất độc 01/07/2016   Quyết địnhThủ tướng Chính phủ
7985A/QĐ-TTgKế hoạch hành động quốc gia 01/06/2016   Quyết địnhThủ tướng Chính phủ
808/2016/TT-BTNMTQuy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá ...16/05/2016   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
905/2016/TT-BTNMTQuy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng ...13/05/2016   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
10798/QĐ-TTgVề việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền ...11/05/2016   Quyết địnhThủ tướng Chính phủ