Từ khóa

  Số văn bản

  Từ ngày

  RadDatePicker
  Open the calendar popup.
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.

  Tên văn bản

  Loại văn bản

  select

  Nội dung

  Cơ quan

  select

  Chủ đề

  select

STT

Số văn bản

Tên văn bản

Ngày ban hành

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

1Thông cáo chung về cuộc họp cấp Bộ trưởng lần thứ hai về môi trường ...29/11/1984  
2Tuyên bố Asean về các vườn di sản và các khu bảo tồn thiên nhiên ...29/11/1984   Bộ Khoa học và Công nghệ
3Tuyên bố Bangkok về môi trường Asean - Bangkok 29/11/1984 29/11/1984  
46-TS/CTChỉ thị về một số vấn đề cấp bách bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ...09/05/1984   Thông tưUBND Tp. Đà Nẵng
570/CTChỉ thị số 70/CT của Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức ngày Môi ...26/03/1982   Thông tưBộ Khoa học và Công nghệ
6Sự nhất trí Jakarta về rừng nhiệt đới Asean của cuộc họp lần thứ ba ...12/08/1981   UBND tỉnh An Giang
7Tuyên bố Manila về môi trường Asean - Manila 30/4/1981 30/04/1981   UBND tỉnh An Giang
8Công ước về việc bảo vệ di sản văn hoá và tự nhiên của thế ...16/11/1972   UBND tỉnh An Giang
9Pháp lệnh Quy định việc bảo vệ rừng 06/09/1972   Hiệp địnhUBND tỉnh Đồng Nai
10Tuyên bố của Hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường con người Hội nghị Liên ...05/06/1972   UBND tỉnh An Giang