Từ khóa

  Số văn bản

  Từ ngày

  RadDatePicker
  Open the calendar popup.
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.

  Tên văn bản

  Loại văn bản

  select

  Nội dung

  Cơ quan

  select

  Chủ đề

  select

STT

Số văn bản

Tên văn bản

Ngày ban hành

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

181/2015/QH13Luật kiểm toán nhà nước 24/06/2015   LuậtQuốc hội
275/2015/QH13Luật mặt trận tổ quốc 09/06/2015   LuậtQuốc hội
3711/QĐ-TCMTVề việc ban hành bộ trọng số công thức tính toán chỉ số chất lượng ...29/05/2015   Quyết địnhTổng cục Môi trường
41057/QĐ-UBNDBan hành đơn giá quan trắc và phân tích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ...18/05/2015   Quyết địnhUBND tỉnh Tây Ninh
5383/QĐ-UBNDBan hành đơn giá quan trắc và phân tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên ...15/05/2015   Quyết địnhUBND tỉnh Điện Biên
638/2015/NĐ-CPVề quản lý chất thải và phế liệu 24/04/2015   Nghị địnhChính phủ
7644/QĐ-UBNDBan hành đơn giá quan trắc và phân tích trên địa bàn tỉnh Thái Bình ...06/04/2015   Quyết địnhUBND tỉnh Thái Bình
818/2015/NĐ-CPQuy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, ...14/02/2015   Nghị địnhChính phủ
919/2015/NĐ-CPQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường ...14/02/2015   Nghị địnhChính phủ
1001/2015/TT-BTNMTBan hành định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài ...09/01/2015   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường