Từ khóa

  Số văn bản

  Từ ngày

  RadDatePicker
  Open the calendar popup.
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.

  Tên văn bản

  Loại văn bản

  select

  Nội dung

  Cơ quan

  select

  Chủ đề

  select

STT

Số văn bản

Tên văn bản

Ngày ban hành

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

131/2016/TT-BTNMTVề bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, ...14/10/2016   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
230/2016/TT-BTNMTVề quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô ...12/10/2016   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
325/2016/TT-BTNMTThông tư hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn ...22/09/2016   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
42044/QĐ-BTNMTBan hành kế hoạch 5 năm 2016-2020 triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới ...07/09/2016   Quyết địnhBộ Tài nguyên và Môi trường
520/2016/TT-BTNMTQuy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài ...25/08/2016   Quyết địnhBộ Tài nguyên và Môi trường
6Dự thảo thông tư Quy định về hoạt động QTMTQuy định về hoạt động quan trắc môi trường (đối với quy trình kỹ thuật ...24/08/2016   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
719/2016/TT-BTNMTVề báo cáo công tác bảo vệ môi trường 24/08/2016   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
8Dự thảo Hướng dẫn tạm thời truyền nhận SLHướng dẫn tạm thời về việc truyền, nhận số liệu quan trắc tự động liên ...19/08/2016   Công vănTổng cục Môi trường
926/2016/QĐ-TTgBan hành Quy chế hoạt động ứng phó với sự cố hóa chất độc 01/07/2016   Quyết địnhThủ tướng Chính phủ
10985A/QĐ-TTgKế hoạch hành động quốc gia 01/06/2016   Quyết địnhThủ tướng Chính phủ