Từ khóa

  Số văn bản

  Từ ngày

  RadDatePicker
  Open the calendar popup.
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.

  Tên văn bản

  Loại văn bản

  select

  Nội dung

  Cơ quan

  select

  Chủ đề

  select

STT

Số văn bản

Tên văn bản

Ngày ban hành

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

1Thông tư số 11/2018/TT-BKHCNThông tư số 11/2018/TT-BKHCN 06/08/2018   Thông tưBộ Khoa học và Công nghệ
211/2018/TT-BKHCNQuy định định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương ...06/08/2018   Thông tưBộ Khoa học và Công nghệ
368/2018/NQ-HĐNDSửa đổi bổ sung một số điều khoản của Điều 1 nghị quyết 28/2017/NQ-HDND 11/07/2018   Nghị quyếtUBND Tỉnh Trà Vinh
464/2018/NQ-HĐNDphí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 11/07/2018   Nghị quyếtUBND tỉnh Trà Vinh
556/2018/TT-BTCQuy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định báo cáo ...25/06/2018   Thông tưBộ Tài chính
655/2018/TT-BTCSửa đổi, bổ sung một số điều của 07 thông tư của bộ trưởng bộ ...25/06/2018   Thông tưBộ Tài chính
729/2018/TT-BGTVTQuy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ ...14/05/2018   Thông tưBộ Giao thông vận tải
815/2018/QĐ-TTgQuy định chức năng nhiệm vụ của Tổng cục môi trường 12/03/2018   Quyết địnhChính phủ
901/2018/TT-BTNMTQuy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng ...07/02/2018   Thông tưBộ Tài nguyên và Môi trường
1004/2018/TT-BTCHướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng 17/01/2018   Thông tưBộ Tài chính