HT đóng góp ý kiến cho Dự thảo quy trình QTMT không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh và quy trình hiệu chuẩn thiết bị QTMT KK xung quanh
13/11/2014 14:42:00
Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ : ‘‘Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn triển khai phương pháp quan trắc môi trường không khí xung quanh bằng các thiết bị đo nhanh’’,

Trung tâm Quan trắc môi trường tổ chức Hội thảo đóng ý kiến cho bản dự thảo quy trình quan trắc môi trường không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh và quy trình hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường không khí xung quanh tại Tp. HCM ngày 13/11/2014.

Tham dự Hội thảo có hơn có các đại biểu đến từ  các đơn vị thuộc Tổng cục môi trường: Cục Kiểm soát ô nhiễm, Vụ kế hoạch tài chính ; Viện đo lường Việt Nam ;lãnh đạo Trung tâm Quan trắc môi trường khu vực miên Trung và miền Nam, các Chi cục BVMT, Sở Khoa học công nghệ các tỉnh và một số đơn vị trực thuộc Bộ tại TP HCM.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh - Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường đã có bài phát biểu khai mạc hội thảo và nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động quan trắc môi trường đã hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý môi trường ở cấp Trung ương và địa phương. Đây là lĩnh vực kỹ thuật có tính đặc thù, các công nghệ, phương pháp thực hiện ngày càng phong phú, đa dạng và liên tục được cải tiến. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và triển khai ứng dụng các công nghệ, phương pháp, thiết bị mới trong hoạt động quan trắc môi trường là rất cần thiết.

Tại Hội thảo, các bài trình bày:

 - Tổng quan đề tài KH công nghệ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn triển khai phương pháp quan trắc môi trường không khí xung quanh bằng các thiết bị đo nhanh”, 

- Giới thiệu dự thảo quy trình quan trắc môi trường không khí xung quanh sử dụng các thiết bị đo nhanh,

- Giới thiệu dự thảo quy trình hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường không khí xung quanh

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh phát biểu khai mạc Hội thảo

Cán bộ TTQTMT trình bày tại Hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Hoàng Việt Cường, P.QTMT/TT Quan trắc môi trường

Hình ảnh

Liên kết