Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm Tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia – Khuôn viên Cục Viễn thám quốc gia, 79 đường Văn Tiến Dũng, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: (84).024.3577 1816/38726845
- Fax: (84).024.3577 1855/38726847
- Website:http://quantracmoitruong.gov.vn/; http://cem.gov.vn/
- Email:ncem@cem.gov.vn