Chất lượng không khí tháng 10/2019 tại một số đô thị lớn của Việt Nam
06/11/2019 09:54:00
​Chất lượng không khí tháng 10/2019 tại một số đô thị lớn (gồm: thành phố Hà Nội, Hạ Long, Việt Trì, thành phố Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh) dựa trên số liệu của các trạm quan trắc đặt tại các đô thị này.

Ô nhiễm không khí tại các đô thị ở Việt Nam chủ yếu là do bụi mịn PM2.5, các thông số khác (NO2, O3, CO, SO2) về cơ bản vẫn nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 05:2013/BTNMT. Trong các đô thị, TP. Hà Nội có giá trị của thông số PM2.5 ở mức cao nhất, TP. Huế có giá trị PM2.5 ở mức thấp nhất.

Chất lượng không khí trong tháng 10/2019 tốt hơn so với tháng 9/2019 (là tháng có mức độ ô nhiễm tăng cao đột biến). Tuy nhiên, trong tháng 10 vẫn có một số ngày giá trị của thông số PM2.5 vượt quá giới hạn của quy chuẩn cho phép, như tại Hạ Long là 01 ngày, Việt Trì là 06 ngày, Huế là 01 ngày, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh mỗi địa phương có 02 ngày.​

Biểu đồ 1: Diễn biến giá trị TB 24 giờ thông số PM2.5 trong tháng 10/2019

 Tại một số các thành phố, theo kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI), chất lượng không khí phổ biến ở mức trung bình, riêng tại Huế chất lượng không khí phần lớn các ngày vẫn ở mức tốt.


Biểu đồ 2: Diễn biến chỉ số AQI trong tháng 10/2019 tại một số thành phố

Riêng tại Hà Nội, đợt ô nhiễm tăng cao trong tháng 9 đã kết thúc vào ngày 03/10, vì vậy trong tháng 10/2019, chất lượng không khí tại Hà Nội tốt hơn hẳn so với tháng 9/2019. Tuy nhiên, một số khoảng thời gian thông số PM2.5 tăng cao và vượt quy chuẩn quy định tại QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 24 giờ), đó là các ngày từ 20 đến 21/10, 25 đến 27/10, 30 đến 31/10 (biểu đồ 3).


Biểu đồ 3: Diễn biến giá trị TB 24 giờ thông số PM2.5 tại Hà Nội tháng 10/2019

Kết quả tính toán chỉ số AQI tại các trạm trong tháng 10 cho thấy, có 10/31 ngày có AQI ở mức kém, các ngày còn lại chỉ số AQI ở mức trung bình (AQI>50), riêng ngày 24/10 chất lượng không khí ở mức tốt (biểu đồ 4).

 

 Biểu đồ 4: Diễn biến chỉ số AQI ngày tháng 10/2019

Trong những ngày chất lượng không khí ở mức kém (ngày 26-27/10, ngày 30-31/10), giá trị của thông số PM2.5 thường cao vào khung thời gian ban đêm, khoảng từ 21 giờ hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Đây là khoảng thời gian lặng gió và thuận lợi cho hiện tượng nghịch nhiệt - điều này làm tích tụ các chất ô nhiễm trong không khí xuống tầng sát mặt đất.

Biểu đồ 5: Diễn biến trung bình của giá trị TB giờ tại Hà Nội của PM2.5 các trạm

Hiện tại, Hà Nội và các vùng khác của miền Bắc đang là mùa đông. Đây là thời kỳ ghi nhận nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí - trong đó có PM2.5 - thường cao nhất trong năm. Người dân cần cập nhật về tình hình ô nhiễm không khí để có những ứng phó phù hợp như: trong những khoảng thời gian ô nhiễm không khí tăng cao hạn chế các hoạt động ngoài trời, hạn chế mở cửa sổ, sử dụng khẩu trang chống bụi.

Hình ảnh

Liên kết