Chất lượng không khí từ ngày 22/11 đến ngày 29/11/2019
30/11/2019 08:25:00
Trong tuần từ 22/11 đến 29/11, chất lượng không khí tại một số đô thị lớn có sự khác biệt rất rõ: Hà Nội có mức độ ô nhiễm cao nhất, sau đó đến các thành phố Việt Trì, Hạ Long, Tp. Hồ Chí Minh, riêng Huế và Đà Nẵng chất lượng không khí vẫn ở mức tốt.

Đối  với Hà Nội, chất lượng không khí duy trì ở mức kém đối với 6/7 ngày.​

Ô nhiễm không khí chủ yếu gây ra bởi bụi mịn PM2.5, các thông số khác (NO2, O3, CO, SO2) về cơ bản vẫn nằm trong giới hạn cho phép so với tiêu chuẩn quy định tại QCVN 05:2013/BTNMT. Trong số các đô thị, giá trị trung bình 24 giờ của PM2.5 tại Hà Nội có cao nhất, có đến 6/7 ngày giá trị này vượt quá giới hạn so với tiêu chuẩn cho phép. Tại Đà Nẵng và Huế, giá trị thông số PM2.5 vẫn thấp hơn giới hạn của tiêu chuẩn cho phép trong tất cả các ngày. So với tuần trước, từ ngày 15/11 đến 21/11, chất lượng không khí trong tuần từ 22/11 đến 29/11 kém hơn.


Biểu đồ 1: Diễn biến giá trị trung bình 24 giờ của thông số PM2.5

Kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI) ngày cho thấy, tại Việt Trì có 4/7 ngày chất lượng không khí ở mức Xấu (101-150), còn tại TP. Hồ Chí Minh là 1/7 ngày chất lượng không khí ở mức xấu. Tại Huế và Đà Nẵng, chất lượng không khí vẫn ở mức tốt.


Biểu đồ 2: Diễn biến chỉ số AQI

Tại Hà Nội, có 6/7 ngày giá trị trung bình 24 giờ của PM2.5 vượt quá giới hạn so với QCVN đối với hầu hết các trạm. Chỉ trong ngày 28/11 thông số PM2.5 giảm và nằm trong giới hạn cho phép.


Biểu đồ 3: Diễn biến giá trị TB 24 giờ thông số PM2.5  tại Hà Nội tháng 10/2019

Kết quả tính toán chỉ số AQI tại các trạm cho thấy, vào các ngày 22/11 đến 27/11 chất lượng không khí chủ yếu ở mức Kém (101 – 150) và đã chạm đến ngưỡng Xấu (151-200).

Biểu đồ 4: Diễn biến chỉ số AQI ngày tháng 10/2019

Về diễn biến hàm lượng PM2.5 trong ngày, các thời điểm hàm lượng PM2.5 cao vẫn là từ đêm đến đầu giờ sáng, đạt cực đạt lúc 5-6 giờ sáng.

Biểu đồ 5: Diễn biến trung bình của giá trị TB giờ tại Hà Nội của PM2.5 các trạm

Kết quả quan trắc trong những năm trước cũng cho thấy khu vực miền Bắc giai đoạn giữa mùa đông là thời kỳ chất lượng không khí thấp nhất trong cả năm. Vì vậy, người dân cần theo dõi các thông tin về chất lượng không khí để có những ứng phó phó phù hợp. Trong những ngày chất lượng không khí ở mức Kém và Xấu thì hạn chế các hoạt động ngoài trời, luôn đeo khẩu trang chống được bụi mịn và hạn chế mở cửa nhà.

Hình ảnh

Liên kết