Covid-19 chưa làm giảm giảm phát thải CO2 vào khí quyển
22/09/2020 16:04:00
Theo dự báo, tác động của đại dịch Covid-19 sẽ làm giảm lượng khí thải CO2 trên toàn thế giới lên đến 8% năm 2020. Tuy nhiên, các phép đo hiện nay cho thấy nồng độ CO2 trong bầu khí quyển vẫn chưa thay đổi

Dựa trên dữ liệu hiện tại được đo lường trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và đi lại, những hạn chế của đời sống xã hội trong đại dịch Covid-19 có thể được dự đoán sẽ dẫn đến việc giảm lượng khí thải CO2 trên toàn thế giới lên tới 8% vào năm 2020. Theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), mức giảm tích lũy khoảng cường độ này sẽ được yêu cầu hàng năm để đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris vào năm 2030. Các phép đo gần đây của các nhà nghiên cứu của Viện Công nghệ Karlsruhe (KIT) cho thấy nồng độ CO2 trong bầu khí quyển vẫn chưa thay đổi do lượng giảm phát thải ước tính. Kết quả được báo cáo trong Viễn thám.

Đại dịch Covid-19 đã thay đổi cả công việc và cuộc sống sinh hoạt. Ngày càng có nhiều người làm việc tại nhà, tổ chức hội nghị trực tuyến thay vì đi công tác. Lưu lượng giao thông thấp hơn cũng làm giảm lượng khí thải CO2. Nghiên cứu của Viện Khí tượng và Khí hậu thuộc KIT chỉ ra rằng, mặc dù lượng khí thải giảm, nhưng các phép đo cho thấy nồng độ CO2 trong khí quyển vẫn chưa giảm. Để giảm nồng độ CO2 trong bầu khí quyển về lâu dài, các hạn chế được áp dụng trong đại dịch Covid-19 sẽ phải được tiếp tục trong nhiều thập kỷ.

Để chứng minh điều này, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu thêm một kịch bản dài hạn có thể được kiểm soát tốt bằng các phép đo khí quyển: Mục tiêu của Thỏa thuận khí hậu Paris nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C chỉ có thể đạt được bằng cách giảm đáng kể lượng khí thải CO2 ngay lập tức và tiếp tục giảm xuống 0 vào năm 2055. Tuy nhiên, các hạn chế được áp dụng trong cuộc khủng hoảng Covid-19 vẫn chưa đủ. Chúng chỉ dẫn đến việc giảm một lần 8%. Để đạt mức phát thải 0 trong những thập kỷ tới, mức giảm tích lũy cùng mức độ sẽ được yêu cầu hàng năm, tức là 16% vào năm 2021, 24% vào năm 2022, v.v. Để làm được điều này, các biện pháp chính trị phải được thực hiện để trực tiếp bắt đầu những thay đổi công nghệ cơ bản trong lĩnh vực năng lượng và giao thông.

Hình ảnh

Liên kết