DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC MIỀN BẮC THÁNG 6 NĂM 2021
03/07/2021 16:17:00
Chất lượng không khí tại khu vực miền Bắc được đánh giá thông qua số liệu của 13 trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương

Trong tháng 6, chất lượng không khí tại các trạm quan trắc khu vực phía Bắc khá ổn định, duy trì ở mức tốt và trung bình với 83% giá trị AQI ngày đạt mức tốt, 13% giá trị AQI ngày ở mức trung bình, 3% giá trị AQI ngày ở mức kém và chỉ có 1% giá trị AQI ngày trong tháng 6 ở mức xấu, không ghi nhận ngày có giá trị AQI ở mức rất xấu và mức nguy hại.

Giá trị AQI ngày ở mức xấu ghi nhận tại các Trạm trên địa bàn của Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên trong tuần đầu tháng 6 (từ ngày 2/06 đến ngày 8/06) và một vài ngày cuối tháng 6 (từ ngày 20/6 đến ngày 23/6), cụ thể tại Trạm Thuận Thành – Bắc Ninh (các ngày từ 2 đến 6/6 và ngày 22/6); Trạm Phúc Tân (ngày 6/6), Trạm 556 Nguyễn Văn Cừ - Hà Nội (ngày 6/6); Trạm Hùng Vương – Thái Nguyên (từ ngày 6 đến ngày 8/6 và từ ngày 20 đến ngày 23/6), có giá trị AQI trong khoảng (101-150), phản ánh chất lượng không khí ở mức kém (đây là mức có ảnh hưởng tới những người nhạy cảm gặp phải những vấn đề về sức khỏe).

Chất lượng không khí trong một vài ngày tháng 6 (từ ngày 2/06 đến ngày 8/06; các ngày 20/6 đến ngày 23/6) bị suy giảm, ở mức kém được xác định do giá trị bụi mịn PM2,5 trong các ngày nêu trên vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (TB 24h). Đây cũng là thời điểm diễn ra hiện tượng đốt rơm rạ sau vụ thu hoạch lúa Xuân tại một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng không khí.

Nhìn chung, chất lượng môi trường không khí khu vực miền Bắc tháng 6/2021 ít biến động so với cùng kỳ quan trắc tháng 6/2020. Dự kiến sang tháng 7/2021, chất lượng môi trường không khí miền Bắc tiếp tục duy trì mức tốt.

Thông tin chi tiết về chất lượng môi trường không khí hàng ngày xem tại ứng dụng VN-Air trên điện thoại di động (Android và iOS).

 

Liên kết