DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC MIỀN BẮC TUẦN TỪ NGÀY 01-08/7/2021
12/07/2021 08:26:00
Chất lượng không khí tại khu vực miền Bắc được đánh giá thông qua số liệu của 14 Trạm quan trắc tự động thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương.

Kết quả quan trắc tuần đầu tháng 7 (từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 7) cho thấy, chất lượng không khí xung quanh tại các Trạm quan trắc khu vực phía Bắc ở mức tốt. Trong tuần đầu tháng 7, toàn bộ các thông số quan trắc như NO2, O3, CO và SO2, bao gồm cả thông số Bụi PM2.5 đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB 24h).

Kết quả tính toán chỉ số AQI ngày cũng cho thấy, phần lớn các Trạm quan trắc có giá trị AQI (0-50), phản ánh chất lượng không khí xung quanh các Trạm quan trắc khu vực phía Bắc ở mức tốt. Riêng Trạm quan trắc đường Hùng Vương – Tp.Thái Nguyên, chất lượng môi trường không khí ở mức trung bình, giá trị AQI dao động từ 59 – 87, nguyên nhân là do khu vực đặt trạm chịu tác động của hoạt động giao thông và gần một số cơ sở sản xuất công nghiệp.

Để theo dõi hằng ngày chi tiết về chất lượng môi trường không khí, đề nghị truy cập trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường tại địa chỉ www.vea.gov.vn, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tại địa chỉ www.cem.gov.vn hoặc thông qua ứng dụng VN-Air trên điện thoại di động (Android và iOS)./.

Liên kết