DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH TẠI KHU VỰC MIỀN BẮC TUẦN 3 THÁNG 6
28/06/2021 16:11:00
Chất lượng không khí tại khu vực miền Bắc được đánh giá thông qua số liệu của 13 Trạm quan trắc tự động thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương.

Kết quả quan trắc từ ngày 18 đến 20 tháng 6 cho thấy, chất lượng không khí tại các Trạm quan trắc khu vực phía Bắc khá ổn định, duy trì ở mức tốt và trung bình. Tuy nhiên, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 6 có 2 Trạm ghi nhận giá trị bụi PM2,5 vượt nhẹ so với giới hạn của QCVN 05:2013/BTNMT (TB 24h), cụ thể tại Trạm quan trắc đường Hùng Vương -Tp. Thái Nguyên trong các ngày 20/6 và 21/6; Trạm quan trắc Liên Cơ - Thuận Thành Bắc Ninh ngày 22/6.

Các thông số đặc trưng khác trong môi trường không khí như NO2, O3, CO và SO2 trong tuần cơ bản vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB 24h).

Kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí AQI ngày cho thấy, phần lớn các Trạm đạt mức trung bình đến mức tốt, ngoại trừ tại Trạm quan đường Hùng Vương - Tp. Thái Nguyên (21/6) và tại Trạm Từ Sơn - Bắc Ninh (22/6) chất lượng không khí ở mức kém (AQI dao động từ 100-150).

Chi tiết về chất lượng môi trường không khí theo dõi trực tuyến tại ứng dụng VN Air trên điện thoại di động (Android và iOS).

Liên kết