Giấy mời Hội thảo tập huấn vận hành và đánh giá chất lượng hệ thống cho trạm quan trắc tự động tại Hà Nội
19/09/2019 15:55:00
Thông báo: Hội thảo tập huấn vận hành và đánh giá chất lượng hệ thống cho trạm quan trắc tự động, liên tục tại khu vực phía Bắc

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc được giao là đơn vị đầu mối, tiếp nhận và quản lý dữ liệu quan trắc tự động trên phạm vi toàn quốc.

Để hỗ trợ kỹ thuật trong đầu tư lắp đặt, vận hành và truyền nhận, kiểm soát dữ liệu của trạm quan trắc tự động cho các doanh nghiệp và Sở TN&MT địa phương đảm bảo đúng theo quy định, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tổ chức Hội thảo “Tập huấn vận hành và đánh giá chất lượng hệ thống cho trạm quan trắc tự động, liên tục” tại Hà Nội.

- Thời gian: 08h00 ngày 11 tháng 10 năm 2019.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, số 37 Hùng Vương, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Xem chi tiết chương trình và giấy mời tại đây

Trân trọng kính mời quý đại biểu đăng ký tham dự Tại đây.

Hình ảnh

Liên kết