Giấy mời Hội thảo: Triển khai lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quan trắc môi trường
02/11/2020 08:47:00
● Tài liệu đính kèm : 5801-btnmt-tcmt_Signed.pdf
Nhằm triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050,

định hướng công tác lập quy hoạch quan trắc môi trường của các địa phương trong giai đoạn mới và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quan trắc môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Triển khai lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia và xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quan trắc môi trường”, cụ thể như sau:

1. Thời gian:  01 ngày, ngày 20 tháng 11 năm 2020 (Thứ 6).

2. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, số 13 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Thành phần tham dự:

- Chủ trì: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân.

- Đồng chủ trì: Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Môi trường; Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo và cán bộ liên quan của Chi cục Bảo vệ môi trường và Trung tâm Quan trắc môi trường 63 tỉnh/thành phố; Chuyên gia và nhà khoa học trong lĩnh vực quan trắc môi trường.

(Chương trình Hội thảo, Phiếu đăng ký tham dự được gửi kèm theo)

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính mời Quý Cơ quan và Quý Đại biểu tham dự Hội thảo.

● Tài liệu đính kèm : 5801-btnmt-tcmt_Signed.pdf

Hình ảnh

Liên kết