Hiện trạng chất lượng môi trường không khí khu vực miền Bắc từ ngày 09-15/7/2021
19/07/2021 16:28:00
Chất lượng không khí tại khu vực miền Bắc được đánh giá thông qua số liệu của 14 Trạm quan trắc tự động thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương

Kết quả quan trắc từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 7 cho thấy, chất lượng không khí xung quanh tại các Trạm quan trắc khu vực phía Bắc duy trì ở mức tốt và trung bình. Giá trị bụi mịn PM2.5 trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB 24h).

Các thông số đặc trưng khác trong môi trường không khí xung quanh như NO2, O3, CO và SO2 trong tuần cơ bản vẫn trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB 24h).

Theo kết quả tính toán chỉ số AQI ngày cũng cho thấy, chất lượng không khí khu vực miền Bắc chủ yếu ở mức tốt. Riêng Trạm quan trắc đường Hùng Vương -Tp. Thái Nguyên, liên tiếp các ngày trong tuần, chất lượng không khí ở mức trung bình, giá trị AQI ở trạm này dao động trong khoảng từ 61 – 75, do khu vực đặt trạm chịu tác động của hoạt động giao thông và gần một số cơ sở sản xuất công nghiệp.

Chi tiết về chất lượng môi trường không khí đề nghị truy cập trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường tại địa chỉ www.vea.gov.vn, www.cem.gov.vn hoặc thông qua ứng dụng VN Air trên điện thoại di động (Android và iOS).

 

Liên kết