Hội thảo “Hướng dẫn vận hành và kiểm soát chất lượng hệ thống trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục”
25/11/2021 17:56:00
Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2021, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn vận hành và kiểm soát chất lượng hệ thống trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục” theo hình thức trực tuyến.

Trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường là hoạt động đóng vai trò hết sức quan trọng. Hoạt động quan trắc được thực hiện với mục tiêu cung cấp số liệu về hiện trạng, chất lượng môi trường và đánh giá hoạt động xả thải ra môi trường để từ đó góp phần giúp cho các cơ quan hữu quan thực hiện chức năng quản lý môi trường. Hiện nay, các quốc gia và khu vực trên thế giới đều quan tâm, chú trọng tới việc thiết lập các mạng lưới quan trắc môi trường nhằm đánh giá diễn biễn, đưa ra cảnh báo và xây dựng các phương án quản lý phù hợp. Tại Việt Nam, mạng lưới quan trắc môi trường đã được hình thành từ những năm 90 của thế kỷ trước sau khi Luật Bảo vệ môi trường đầu tiên ra đời năm 1993. Trong những năm vừa qua, hoạt động quan trắc môi trường luôn được Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm chỉ đạo sát sao, đặc biệt là tăng cường đầu tư, ứng dụng các công nghệ tiên tiến cho quan trắc và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực quan trắc môi trường nhằm nâng cao chất lượng và độ tin cậy của kết quả quan trắc.

Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường để thay thế cho Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT và thay thế một phần Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT đối với nội dung quy định báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường.

Trong thời gian vừa qua Tổng cục Môi trường đã tổ chức chuỗi các Hội thảo để phổ biến và hướng dẫn thi hành đối với Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT cho các Cơ quan quản lý môi trường tại các Sở Tài nguyên và Môi trường để nắm bắt được các quy định mới của Thông tư. Với mong muốn tiếp tục hỗ trợ chuyên sâu về kỹ thuật cho các Sở Tài nguyên và Môi trường và các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp trong việc quản lý, vận hành các trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường xung quanh và phát thải. Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận các quy định mới trong việc quản lý, duy trì vận hành các trạm quan trắc tự động, liên tục và các quy định trong truyền nhận, kiểm soát dữ liệu quan trắc tự động.

      Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bà Trần Thị Minh Hương Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc đã nhấn mạnh tầm quan trọng, mục tiêu và sự cần thiết trong công tác vận hành và kiểm soát chất lượng hệ thống trạm quan trắc  để đảm bảo chất lượng hoạt động quan trắc môi trường;

                                                Toàn cảnh Hội thảo.

      Hội thảo đã có gần 200 đại biểu tham dự. Hội thảo đã nghe các bài trình bày về “Hệ thống quy định pháp luật liên quan đến hẹ thống quan trắc tự động, liên tục”; “Các quy định về đầu tư, lắp đặt, vận hành , kiểm định, hiệu chuẩn và đánh giá chất lượng hệ thống trạm quan trắc  tự động, liên tục” và “Công tác truyền nhận và kế hoạch quản lý dữ liệu quan trắc môi trường trong thời gian tới”.

      Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về nhiều vấn đề liên quan đến công tác vận hành và kiểm soát chất lượng hệ thống trạm quan trắc để đảm bảo chất lượng hoạt động quan trắc môi trường. Bên cạnh đó, những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện công tác vận hành và kiểm soát chất lượng hệ thống trạm quan trắc cũng đã được các đại biểu trao đổi, chia sẻ.

      Hội thảo đã diễn ra thành công, thu nhận được nhiều thông tin, ý kiến quý báu, hữu ích nhằm liên tục cải tiến chất lượng hoạt động quan trắc môi trường nói chung và nâng cao hiệu quả của công tác vận hành và kiểm soát chất lượng hệ thống trạm quan trắc. Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp sau phần tổng kết, bế mạc của Giám đốc Trung tâm Trần Thị Minh Hương và sự nhất trí cao của toàn thể đại biểu tham dự./.

Tài liệu hội thảo xem tại đây.

Liên kết