Lễ ký kết thảo luận Dự án KOICA
22/12/2021 17:31:00
Ngày  16 tháng 12 năm 2021, Tổng cục Môi trường (VEA) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA) đã ký kết Biên bản thảo luận tham gia xây dựng Dự án “Xây dựng đối tác khu vực châu Á-Thái Bình dương PAN-ASIA về thông tin ô nhiễm không khí trong không gian địa lý tại Việt Nam”.

Dự án có sự tham gia của 11 nước châu Á, bao gồm: Cam-pu-chia, Trung quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mông cổ, Philippin, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Cơ quan tài trợ là Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thông qua các đơn vị thực hiện là Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á-Thái Bình dương LHQ, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), Cơ quan Môi trường Hàn Quốc (KECO).

Nhận thức được tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ giữa các bên trong thúc đẩy quan trắc, nghiên cứu và ứng dụng về môi trường khí quyển thông qua hợp tác ở cấp độ song phương, khu vực và toàn cầu vì lợi ích chung, Dự án đã được xây dựng sau hàng loạt các thảo luận, trao đổi giữa Tổng cục Môi trường và KOICA về việc tăng cường cung cấp thông tin về ô nhiễm không khí thông qua việc lắp đặt và vận hành các thiết bị quan trắc vệ tinh địa tĩnh (PANDORA), kết hợp với các số liệu quan trắc từ hệ thống quang phổ giám sát môi trường địa tĩnh (GEMS) do Hàn Quốc khởi xướng vào năm 2020.

Mục tiêu của Dự án là lấp đầy khoảng trống thông tin và dữ liệu quan trắc chất lượng không khí trên phạm vị toàn quốc; lắp đặt và vận hành thiết bị quan trắc vệ tinh địa tĩnh Pandora tại Việt Nam trong mạng lưới Pandora khu vực Châu Á; và nâng cao năng lực quốc gia để thực hiện phân tích toàn diện dữ liệu thu được từ mạng không gian và mặt đất.

Thời gian của Dự án là từ năm 2022 đến năm hết năm 2023. Theo đó các trạm vệ tinh địa tĩnh dự kiến sẽ được lắp đặt và vận hành tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh lễ ký kết ngày 16 tháng 12 năm 2021:

 

Liên kết