Mời tham dự Hội thảo "Hướng dẫn vận hành và kiểm soát chất lượng hệ thống trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục "
02/11/2020 08:56:00
● Tài liệu đính kèm : giaymoihoithao.pdf
Thực hiện nhiệm vụ được Tổng cục Môi trường giao năm 2020 về việc đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật trong duy trì vận hành, truyền nhận và kiểm soát dữ liệu trạm quan trắc tự động, liên tục

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tổ chức 02 Hội thảo "Hướng dẫn vận hành và kiểm soát chất lượng hệ thống trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục”  với chương trình cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Hướng dẫn quy trình vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục.

- Hướng dẫn thực hiện bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc tự động, liên tục.

- Hướng dẫn quy trình truyền nhận, quản trị hệ thống, kiểm duyệt số liệu và quản lý, khai thác sử dụng, công bố số liệu.

2. Thành phần:

- Chủ trì: TS. Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường;

- Đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường;

- Cán bộ kỹ thuật đại diện các Sở TN&MT;

- Đại diện một số đơn vị trực tiếp lắp đặt và vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục.

3. Thời gian và địa điểm:

- Hội thảo số 01 tại Tp. Hồ Chí Minh:  Tổ chức ngày 27 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

- Hội thảo số 02 tại Tp. Hà Nội: Tổ chức ngày 04 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, số 37 Hùng Vương, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Chương trình Hội thảo chi tiết được gửi trong file kèm theo. 

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời và đề nghị các đơn vị đăng ký đại biểu tham dự (theo mẫu tại địa chỉ: cem.gov.vn) trước ngày 20 tháng 11 năm 2020 để tổng hợp./.

● Tài liệu đính kèm : giaymoihoithao.pdf

Hình ảnh

Liên kết