Ngày Quốc tế Không khí sạch
08/09/2020 12:14:00
Ngày 19/12/2016, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết chọn ngày 7 tháng 9 hàng năm là Ngày Quốc tế Không khí sạch cho bầu trời xanh và sẽ kỷ niệm ngày này từ năm 2020.

Nghị quyết của LHQ nêu rõ, không khí sạch có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và đời sống hằng ngày của con người. Ô nhiễm không khí chính là mối đe dọa lớn nhất về môi trường đối với sức khỏe con người và cũng là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong, bệnh tật trên toàn cầu mà có thể phòng tránh được.

LHQ cũng nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác quốc tế ở cấp độ toàn cầu và khu vực trong hàng loạt lĩnh vực liên quan đến cải thiện chất lượng không khí, bao gồm thu thập và sử dụng dữ liệu, nghiên cứu và phát triển chung cũng như chia sẻ hoạt động hiệu quả nhất.

LHQ ghi nhận tầm quan trọng của việc khẩn trương nâng cao nhận thức của công chúng ở mọi cấp độ và thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Nghị quyết cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế kỷ niệm ngày 7 tháng 9 hàng năm một cách hợp lý, phù hợp với ưu tiên của các quốc gia, cũng như tiếp tục quan tâm tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ủng hộ nỗ lực của tất cả các nước thành viên LHQ hướng tới bầu không khí trong lành.​

Nguồn: VEA

Hình ảnh

Liên kết