Phiên họp lần thứ 11 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy
30/11/2019 08:40:00
Ngày 29/11, tại thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đã tổ chức phiên họp lần thứ 11 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy từ UBND tỉnh Ninh Bình sang UBND TP. Hà Nội,

với sự tham gia của đại diện 5 tỉnh, thành là Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Hòa Bình và Hà Nội cùng đại diện các bộ, ngành, các sở có liên quan.

Đồng chủ trì phiên họp cùng Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân có ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch Ủy Ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và ông Nguyễn Doãn Toản, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu 

Qua báo cáo tại phiên họp, khoảng 85% các khu công nghiệp đóng trên địa bàn khu vực có hệ thống xử lý nước thải tập trung và tuân thủ khá tốt các quy định về bảo vệ môi trường; dưới 30% cụm công nghiệp đã và đang xây dựng trạm xử lý tập trung, trong đó riêng thành phố Hà Nội có trên 60%.

Kết quả các đợt quan trắc trên lưu vực trong năm 2019 cho thấy tình trạng ô nhiễm nước thể hiện rõ nhất trên dòng chính sông Nhuệ và thượng nguồn sông Đáy đoạn chảy qua Hà Nội. Các sông nội thành Hà Nội do tiếp nhận lượng lớn nước thải sinh hoạt đô thị và các cơ sở sản xuất, làng nghề nên chất lượng nước luôn ở mức thấp, ô nhiễm nặng và hầu như chưa được cải thiện.

Trên dòng chính sông Nhuệ, đoạn chảy qua Hà Nội, tại đầu nguồn (cống Liên Mạc) nước sông Nhuệ hầu như chưa bị ô nhiễm. Nước thải sông Tô Lịch - nguồn tiếp nhận nước thải chính của các quận nội thành Hà Nội là nguyên nhân chính gây ô nhiễm cho sông Nhuệ, đặc biệt tại điểm Cầu Tó trở đi. Chỉ số chất lượng nước vào mùa khô ở mức rất kém, nước sông bị ô nhiễm nặng; có cải thiện hơn trong mùa mưa nhưng vẫn ở mức kém, nước sông chỉ sử dụng được cho mục đích giao thông thủy.

 Phát biểu tại phiên họp, ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2018-2019 đề nghị UBND các tỉnh thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy tập trung rà soát tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm vụ, dự án đã được phê duyệt; điều tra, đánh giá, phân loại các nguồn nước thải trên địa bàn; xây dựng cơ sở dữ liệu các nguồn nước thải trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; rà soát, đánh giá, khoanh vùng các nguồn nước thải lớn, tiềm ẩn rủi ro gây ra sự cố môi trường và áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ; quản lý và kiểm soát các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại mỗi địa phương; quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tăng cường cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường liên tỉnh và đề xuất các dự án hoặc nhiệm vụ cấp thiết tại địa phương về xử lý chất thải để đảm bảo thực hiện những mục tiêu đề ra trong năm 2020.

Tại phiên họp, đại diện các bộ, ngành, một số địa phương cho rằng các vấn đề môi trường cấp bách cần được giải quyết liên vùng, liên tỉnh, cần có sự chung tay của nhiều bộ, ngành và kịp thời giải quyết các phản ánh từ thông tin báo chí, người dân. Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức cho tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng nói chung, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chủ động bảo vệ môi trường lưu vực sông của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương và cộng đồng xã hội; tìm kiếm thêm nguồn lực để giải quyết ô nhiễm như xã hội hóa, vốn vay; phương án ngăn vùng nước…

Chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, kiên quyết không cho phép hoạt động đối với những khu công nghiệp không có khu xử lý nước thải tập trung; đẩy mạnh thanh tra đột xuất các cơ sở sản xuất, điều tra thống kê nguồn thải, các tỉnh cần đưa quy hoạch môi trường vào quy hoạch tổng thể trong xây dựng chiến lược quy hoạch môi trường 2021 - 2025; ưu tiên các nguồn vốn để xử lý nước thải tập trung.

 

 Thành viên Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy

Cuối phiên họp đã diễn ra buổi lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy từ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Hình ảnh

Liên kết