Thông báo kế hoạch tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo hoạt động quan trắc hiện trường
10/04/2020 08:44:00
Thông báo kế hoạch tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo hoạt động quan trắc hiện trường

Để triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2020, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo hoạt động quan trắc hiện trường (theo Công văn số 132/QTMB ngày 09/4/2020), cụ thể như sau:

- Thời gian: dự kiến trong tháng 6 năm 2020.

- Kinh phí tham gia chương trình: 2.000.000 đ (Hai triệu đồng chẵn).

- Thời hạn gửi thông tin đăng ký tham gia: trước ngày 30 tháng 4 năm 2020.

Để đăng ký tham gia chương trình Quý đơn vị vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu cung cấp thông tin gửi kèm và gửi về cho Ban tổ chức chương trình (đầu mối liên hệ: Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, điện thoại: 0986594681, email: anh28@cem.gov.vn).

Trân trọng thông báo./.

Hình ảnh

Liên kết