Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2019
02/03/2020 16:40:00
Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc;

Căn cứ kết quả phỏng vấn của Hội đồng xét tuyển viên chức, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc công bố kết quả xét tuyển viên chức năm 2019.

1. Kết quả xét tuyển, dự kiến trúng tuyển: tại Bảng tổng hợp kèm theo.

2. Thời gian thông báo: Từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 16/3/2020.

3. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc niêm yết kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2019, đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách dự kiến trúng tuyển đến xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc trân trọng thông báo./.

Liên kết