Thông báo kết quả vòng 1, danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc
12/02/2020 08:04:00
Mời xem và tải toàn văn Thông báo kết quả vòng 1, danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc​ tại đây:

 

- Thông báo: Thong bao ket qua vong 1 TT QTMT MB.pdf

- Phụ lục 1 của Thông báo: Thong bao ket qua vong 1 TT QTMT MB PL1.pdf

- Phụ lục 2 của Thông báo: ​Thong bao ket qua vong 1 TT QTMT MB PL2.pdf

Hình ảnh

Liên kết