Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc
12/02/2020 08:09:00
Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-QTMB ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc năm 2019

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn), như sau:

I. Thời gian phổ biến quy chế xét tuyển:

- Thời gian: 15 giờ 30, ngày 19 tháng 02 năm 2020 (Thứ Tư).

- Địa điểm: Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, tầng 3, 558 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

II. Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn)

1. Khai mạc: - Thời gian: 07 giờ 30, ngày 20 tháng 02 năm 2020 (Thứ Năm).

- Địa điểm: Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, tầng 3, 558 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

2. Xét tuyển: - Thời gian xét tuyển: 01 ngày, ngày 20 tháng 02 năm 2020 (Thứ Năm)

- Địa điểm: Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, tầng 3, 558 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội (Lịch phỏng vấn kèm theo)

Mời xem và tải toàn văn Thông báo triệu tập thi sinh xét tuyển vòng 2

Hình ảnh

Liên kết