TT QTMT miền Bắc: Chương trình công tác năm 2020, tiếp tục thực hiện tốt vai trò cơ quan quan trắc môi trường hàng đầu
21/02/2020 10:33:00
Ngày 17/2, tại Tổng cục Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức chủ trì cuộc họp Chương trình công tác năm 2020 của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục, lãnh đạo và viên chức, người lao động của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (TT QTMT miền Bắc).

Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2020, TT QTMT miền Bắc tiếp tục tập trung thực hiện tốt chương trình quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, đặc biệt tăng cường quan trắc, giám sát chặt chẽ diễn biến chất lượng không khí tại các đô thị lớn, các điểm nóng về môi trường. Phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; xử lý chất thải nguy hại; xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; tham gia phối hợp triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết các điểm nóng… phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường.

Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục nâng cao vai trò đầu mối hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, tập trung đẩy mạnh hoạt động công bố thông tin quan trắc chất lượng môi trường; tổ chức các chương trình thử nghiệm liên phòng theo ISO/IEC 17025:2017; thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc môi trường cho các đơn vị thuộc mạng lưới QTMT quốc gia, địa phương và doanh nghiệp; tổ chức hoạt động đánh giá chất lượng hệ thống quan trắc tự động, gắn với việc thực hiện lấy mẫu phân tích đối chứng, giúp các doanh nghiệp đảm bảo chất lượng số liệu theo đúng quy định. Phối hợp kiểm soát các nguồn ô nhiễm môi trường; tăng cường quản lý chất lượng không khí, chất lượng môi trường nước mặt trong các khu đô thị, khu dân cư, các vùng kinh tế trọng điểm.

Năm 2020, Trung tâm triển khai Chương trình công tác kịp thời, nghiêm túc, thống nhất trong toàn Trung tâm. Công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trên nguyên tắc phân công, phân định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, các đơn vị phối hợp thực hiện, mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một đơn vị chủ trì thực hiện. Trung tâm thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình công tác, kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức đánh giá cao Chương trình công tác năm của TT QTMT miền Bắc. Phó Tổng cục trưởng cho rằng công tác quan trắc nhằm đánh giá diễn biến chất lượng môi trường là rất quan trọng, góp phần đưa ra các giải pháp kịp thời, hợp lý để quản lý, tăng cường chất lượng môi trường. Do đó, Trung tâm cần thực hiện công tác quan trắc môi trường chuyên môn hóa và chuyên nghiệp sâu hơn nữa. Bên cạnh đó, Trung tâm là đơn vị hàng đầu trong thực hiện công tác quan trắc môi trường và Trung tâm cần tiếp tục kế thừa và phát huy tốt những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Phó Tổng cục trưởng đánh giá cao nỗ lực thực hiện công tác quan trắc môi trường của Trung tâm, sự phối hợp tốt của Trung tâm với các đơn vị của Tổng cục Môi trường trong xử lý các sự cố môi trường trong năm 2019, góp phần hỗ trợ tốt cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Tổng cục. “Thay mặt lãnh đạo Tổng cục, tôi biểu dương Trung tâm đã nỗ lực, miệt mài triển khai công tác phân tích, quan trắc môi trường, phục vụ tốt công tác chuyên môn của Tổng cục" – Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Theo Phó Tổng cục trưởng, năm 2020, ngành môi trường vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết, trong đó có vấn đề về chất lượng môi trường không khí, bên cạnh đó, đòi hỏi của người dân là được sống trong môi trường không khí trong lành – những điều này đòi hỏi những cán bộ ngành môi trường ngày càng phải làm tốt hơn công tác bảo vệ môi trường nói riêng và quan trắc môi trường nói chung với những yêu cầu ngày càng cao hơn. Phó Tổng cục trưởng chỉ đạo Trung tâm cần thực hiện phân tích, xây dựng bộ dữ liệu quan trắc môi trường có chất lượng tốt, khách quan, qua đó, đánh giá được chất lượng môi trường. Do Trung tâm là cơ quan môi trường quốc gia nên cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm soát các đơn vị khác trong thực hiện quan trắc và phân tích môi trường; nâng cao công tác tự cập nhật thông tin, tự đào tạo chuyên môn đối với các cán bộ làm công tác quan trắc và phân tích môi trường.

Bổ sung vào Chương trình công tác năm của Trung tâm nhiệm vụ xây dựng báo cáo quan trắc thường niên về diễn biến chất lượng môi trường cho từng địa phương, khu vực và quốc gia; phối hợp với 2 Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam xây dựng báo cáo môi trường giai đoạn 2016 - 2020 để báo cáo Quốc hội; sớm đưa phần mềm thông báo chất lượng môi trường trên thiết bị di động vào vận hành; rà soát lại các chương trình quan trắc môi trường các lưu vực sông, khu kinh tế; xây dựng báo cáo kết quả quan trắc môi trường các lưu vực sông, khu kinh tế bao hàm sự so sánh, đánh giá, từ đó đưa ra các đề xuất, giải pháp để tăng cường chất lượng môi trường cho các lưu vực sông, khu kinh tế; chủ trì, phối hợp thực hiện rà soát các chương trình quan trắc môi trường định kỳ hiện nay, gộp các chương trình này lại thành một chương trình, đồng thời chia việc thực hiện chương trình quan trắc này theo 03 vùng cho 03 Trung tâm của 03 vùng thực hiện nhằm chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa công tác quan trắc môi trường sâu hơn.

Nghiên cứu, xây dựng các nhiệm vụ, dự án mới về kiểm soát, tăng cường chất lượng không khí tại một số đô thị lớn; bổ sung phương pháp phân tích, quan trắc đối với các thông số môi trường mới phù hợp với công tác quản lý môi trường hiện nay; xây dựng dự án tăng cường đầu tư trang thiết bị để áp dụng các phương pháp phân tích, quan trắc đối với các thông số môi trường mới này; xây dựng đề án về tiếp quản các hệ thống quan trắc môi trường từ các dự án đã triển khai trước đây.

Ngoài ra, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Trung tâm tiếp tục phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục, tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động của Trung tâm tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện hoàn thành Chương trình công tác năm 2020 đã đề ra. 

Liên kết