Báo cáo hiện trạng môi trường địa phương
26/12/2018 19:53:46
DANH MỤC BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG

DANH MỤC BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG

 

STT

TÊN TỈNH

TÊN TÀI LIỆU

Năm báo cáo

1

An Giang

Báo cáo hiẹn trạng môi trường 05 năm tỉnh An Giang (giai đoạn 2005 -2009)

2010

2

BẮC GIANG

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Giang năm 2005

2005

Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Giang năm 2010```

2010

3

BẠC LIÊU

Báo cáo Hiện trạng môi trường Bạc Liêu giai đoạn 2006- 2010```

2010

4

BẮC NINH

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Ninh năm 1996 - 1997

1996-1997

Báo cáo Hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2006- 2010```

2010

5

BẾN TRE

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bến Tre năm 2005

2005

6

BÌNH ĐỊNH

Báo cáo Hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Bình Định năm 2010

2010

7

BÌNH DƯƠNG

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương năm 2005

2005

Báo cáo Hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Bình Dương giai đoạn 2005- 2010

2010

8

BÌNH PHƯỚC

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Phước năm 2005

2005

 

2010

9

BÌNH THUẬN

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2006-2010

2010

10

CÀ MAU

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Cà Mau năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường Cà Mau + báo cáo tổng hợp

2010

11

CẦN THƠ

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Cần Thơ năm 2003. Tập 1: Báo cáo chính

2003

Báo cáo hiện trạng môi trường Thành phố Cần Thơ năm 2005. Tập 1: Báo cáo 
chính

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường Thành phố Cần Thơ năm 2005. Tập 1: Báo cáo 
chính

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường Thành phố Cần Thơ năm 2005. Tập 2: Phụ lục
và bảng số liệu

2005

Báo cáo diễn biến chất lượng môi trường Thành phố Cần Thơ trong 10 năm
(1998 - 2008)

1998-2008

Báo cáo hiện trạng môi trường Thành phố Cần Thơ năm 2008

2008

Báo cáo diễn biến hiện trạng môi trường thành phố Cần Thơ (5 năm 2005- 2009)

2010

12

CAO BẰNG

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Cao Bằng năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường Cao Bằng giai đoạn 2005-2010

2010

13

ĐÀ NẴNG

Báo cáo hiện trạng môi trường Thành phố Đà Nẵng năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường Thành phố Đà Nẵng  giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2015

2010

14

ĐĂLĂK

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đălăk năm 2005

2005

Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Đắklắc 5 năm 2006- 2010

2010

15

ĐĂKNÔNG

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đăknông năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đăknông năm 2006

2006

16

ĐIỆN BIÊN

Báo cáo kết quả quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên năm 2006

2006

Báo cáo kết quả quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên năm 2005-2010

2010

17

ĐỒNG NAI

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Nai năm 2003

2003

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Nai năm 2004

2004

Báo cáo tóm tắt Hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001 - 2005

2001-2005

Báo cáo trình Bộ Tài Nguyên  môi trường và NEDO về hiện trạng chất thải
rắn công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2001

2001

Báo cáo HTMT tỉnh Đồng Nai 05 năm (2006-2010) - Dự thảo

2010

18

ĐỒNG THÁP

Báo cáo Hiện trang môi trường tỉnh Đồng Tháp 5 năm 2005 - 2009

2010

19

GIA LAI

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Gia Lai năm 2005

2005

Báo cáo tóm tắt HTMT tỉnh Gia Lai năm 2010

2010

20

HÀ GIANG

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Giang năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Giang năm 2010

2010

21

HẠ LONG

Báo cáo hiện trạng môi trường không khí Thành phố Hạ Long 2002 - 2006

2002-2006

22

HÀ NAM

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Nam năm 2004

2004

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Nam năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Nam năm 1999

1999

Báo cáo môi trường Tỉnh Hà Nam năm 2010

2010

23

HÀ NỘI

Báo cáo hiện trạng môi trường Thành phố Hà Nội 2003

2003

Báo cáo hiện trạng môi trường Thành phố Hà Nội năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường Thành phố Hà Nội năm 2006

2006

Báo cáo hiện trạng môi trường Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010 (b/c tóm tắt)

2010

24

HÀ TÂY

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hà Tây năm 2005

2005

25

HẢI DƯƠNG

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hải Dương năm 2004

2004

Đánh giá hiện trạng môi trường tiểu Dự án xã Đồng Gia - Hải Dương năm 2004

2004

Báo cáo môi trường Tỉnh Hải Dương năm 2010

2010

26

HẬU GIANG

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hậu Giang năm 2005. Tập 1. Báo cáo 
chính

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hậu Giang năm 2005. Tập 2. Phần phụ lục

2005

27

HOÀ BÌNH

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hòa Bình năm 2005

2005

28

HUẾ

Báo cáo hiện trạng môi trường không khí Thành phố Huế 2002 - 2006

2002-2006

29

HƯNG YÊN

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2004

2004

Đã báo cáo - Chua nộp

 

30

KHÁNH HOÀ

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 1998

1998

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2004

2004

Báo cáo HTMT tỉnh Khánh Hòa 5 năm (2006- 2010) + 02 Báo cáo tóm tắt

2010

31

KIÊN GIANG

 

2010

32

KONTUM

Báo cáo Diễn biến hiện trạng môi trường tỉnh KonTum qua các năm

2010

33

LAI CHÂU

Báo cáo kết quả phân tích chất lượng môi trường tại tỉnh Lai Châu năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lai Châu năm 2005

2005

Báo cáo kết quả phân tích chất lượng môi trường tại các Huyện - Thị tỉnh 
Lai Châu năm 2006

2006

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lai Châu năm 2006

2006

Báo cáo hiện trạng môi trường tổng thể tỉnh lai Châu 2010

2010

34

LÂM ĐỒNG

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lâm Đồng năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006-2010

2010

35

LẠNG SƠN

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2005

2005

36

LONG AN

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Long An năm 2001 - 2005

2001-2005

 

 

37

NAM ĐỊNH

Đánh giá môi trường tiểu Dự án xã Đại Thắng và xã Xuân Phú - Nam Định
 năm 2001

2001

Đánh giá môi trường tiểu Dự án xã Xuân Phú - Nam Định năm 2001

2001

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Nam Định năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường Nam Định

2010

38

NGHỆ AN

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Nghệ An năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường Nghệ An giai đoạn 2005-2010

2010

39

NINH BÌNH

Đánh giá môi trường tiểu Dự án xã Bình Minh - Ninh Bình năm 2004

2004

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Ninh Bình năm 2005

2005

40

NINH THUẬN

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Ninh Thuận năm 2005

2005

41

PHÚ THỌ

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Thọ năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Thọ

2010

42

PHÚ YÊN

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2005

2005

43

Quảng Bình

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Bình

2010

44

QUẢNG NAM

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2004

2004

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006 - 2010

2010

45

Quảng Ngãi

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ngãi năm 2011

2010

Quảng Trị

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2010

2010

46

Sóc Trăng

Báo cáo tóm tắt HTMT tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2006- 2010

2010

47

SƠN LA

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Sơn La năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Sơn La năm 2006

2006

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Sơn La 05 năm 2005- 2010

2010

48

TÂY NINH

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tây Ninh năm 2005

2005

49

THÁI BÌNH

Đánh giá môi trường tiểu Dự án xã Việt Hùng - Thái Bình

2004

Environment assessment subproject: In Viet Hung - Thai Binh

2004

Đánh giá môi trường tiểu Dự án xă Minh Tân - Thái Bình

2004

Environment assessment subproject: In Minh Tan - Thai Binh

2004

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thái Bình năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường Thái Bình

2010

50

THÁI NGUYÊN

Báo cáo tổng quan hiện trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên 2 năm 1999 - 2000

1999-2000

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên năm 2000 - 2001

2000-2001

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên năm 2002 - 2003

2002-2003

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên năm 2002 - 2003

2002-2003

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên năm 2003 - 2004

2003-2004

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên năm 2004 - 2005

2004-2005

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên

2010

51

THANH HÓA

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường Thanh Hóa 05 năm (2006- 2010)

2010

52

TIỀN GIANG

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tiền Giang năm 2005

2005

Báo cáo tổng hợp Hiện trạng môi trường tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006- 2010

2010

53

TP. HCM

Báo cáo hiện trạng môi trường Tp. Hồ Chí Minh năm 2004 - 2005

2004-2005

Báo cáo hiện trạng môi trường Tp. Hồ Chí Minh năm 2004

2004

Báo cáo hiện trạng môi trường Tp. Hồ Chí Minh năm 2006

2006

Báo cáo hiện trạng môi trường Tp. Hồ Chí Minh năm 2007

2007

Báo cáo hiện trạng môi trường Tp Hồ Chí Minh 5 năm 2005- 2009

2010

54

Trà Vinh

Báo cáo hiện trạng môi trường tổng thể tỉnh Trà Vinh từ năm 2006 - 2010

2010

55

TUYÊN QUANG

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang năm 2006

2006

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng 5 năm tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2002 - 2007

2002-2007

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang

2009

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang

2009

56

VĨNH LONG

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Vĩnh Long (2001 - 2005)

2001-2005

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Vĩnh Long 2010

2010

57

VĨNH PHÚC

Báo cáo hiện trạng môi trường Vĩnh Phúc năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường Vĩnh Phúc năm 2010

2010

58

YÊN BÁI

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Yên Bái năm 2005

2005

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006- 2010

2010

 

Liên kết