Ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Hải Dương
14/03/2018 15:41:00
Ngày 14/3/2018, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý, vận hành và yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Quy định này quy định nguyên tắc hoạt động và các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc tự động, liên tục; quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các sở ban nghành, UBND các huyện thị xã, thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp trong việc quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Chi tiết quy định xem tại đây.

Liên kết