Đưa vào vận hành hệ thống quan trắc tự động
15/01/2019 10:57:10
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa vận hành thành công hệ thống quan trắc tự động liên tục góp phần tăng cường năng lực cảnh báo và xử lý ô nhiễm môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa vận hành thành công hệ thống quan trắc tự động liên tục góp phần tăng cường năng lực cảnh báo và xử lý ô nhiễm môi trường.


Đơn vị đầu tiên kết nối


Công ty TNHH Đường Khánh Hòa trực thuộc Công ty Cổ phần (CP) Đường Khánh Hòa là đơn vị đầu tiên của tỉnh kết nối số liệu quan trắc truyền dẫn tới Sở TN-MT. Phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN-MT là nơi đặt máy chủ hiển thị các thông số môi trường. Cùng lúc, số liệu được gửi tới lãnh đạo sở để theo dõi, kiểm tra qua điện thoại thông minh. Cứ 30 phút số liệu được cập nhật một lần giúp cơ quan chức năng có thể giám sát tình hình môi trường của doanh nghiệp (DN) và thông báo với DN xử lý kịp thời nếu các chỉ số vượt ngưỡng... Bà Lý Hạnh Thủy - Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm cho biết, hiện nay, nhà máy chưa đi vào vụ chế biến đường nên khối lượng nước thải còn ít, lưu lượng khoảng 20m3/giây, các thông số môi trường khá ổn định. Phòng đã phân công cán bộ theo dõi vận hành; việc vận hành khá ổn định, chưa xảy ra sự cố gì.

 

Theo dõi, kiểm soát hệ thống quan trắc tự động liên tục tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Theo dõi, kiểm soát hệ thống quan trắc tự động liên tục tại Sở Tài nguyên và Môi trường


Ông Dương Công Tiễn - Giám đốc Công ty TNHH Đường Khánh Hòa cho biết, nhà máy đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động từ đầu năm và tháng 10 đưa vào vận hành bởi lúc này mới khớp nối được thiết bị của sở vừa đầu tư. Đây là trách nhiệm của DN theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Hiện nay, DN đang vận hành hệ thống theo dõi nước thải, việc theo dõi khí thải cũng đang triển khai đồng bộ. Vừa qua, việc truyền dẫn số liệu về sở khá tốt, các chỉ số môi trường đều nằm trong ngưỡng quy định.


Theo ông Bùi Minh Sơn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, việc xây dựng hệ thống quan trắc tự động liên tục là yêu cầu của Bộ TN-MT theo Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 38/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Theo đó, các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả nước thải từ 1.000m3/ngày đêm trở lên phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp cho sở TN-MT các địa phương. “Hệ thống này chúng tôi phải đặt hàng Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai - đơn vị vận hành hệ thống quan trắc tự động của Sở TN-MT Đồng Nai, là đơn vị có đủ khả năng lập trình phần mềm và theo dõi số liệu quan trắc môi trường tự động. Sắp tới, chúng tôi sẽ đầu tư lắp đặt thêm camera theo dõi hoạt động xả thải tại các DN để thực hiện việc giám sát”, ông Sơn cho biết.  


10 đơn vị kết nối trong năm 2016

 

10 đơn vị phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục theo quy định là: Công ty CP Khu công nghiệp Suối Dầu; Cụm Công nghiệp Diên Phú; Công ty CP Dệt may Nha Trang; Công ty TNHH Đường Khánh Hòa; Công ty TNHH Đường Biên Hòa - Ninh Hòa; Nhà máy xử lý nước thải phía nam TP. Nha Trang; Công ty CP Bia Sài Gòn - Khánh Hòa; Công ty TNHH Vinpearl; Nhà máy xi măng Hòn Khói; Nhà máy xi măng Hà Tiên.

Theo lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường, toàn tỉnh có 10 đơn vị phải thực hiện việc truyền dẫn kết nối số liệu quan trắc theo quy định. Sở TN-MT đã có văn bản yêu cầu: Đối với các DN đã đầu tư lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động liên tục, đầu tư bộ chia tín hiệu truyền dữ liệu về sở bằng vô tuyến để quản lý, các dữ liệu truyền về phải tương thích với phần mềm đã được đầu tư tại Sở TN-MT, DN tự chịu trách nhiệm bảo dưỡng, bảo trì, đảm bảo độ chính xác, lưu trữ số liệu phù hợp, thời gian hoàn thành trước ngày 31-12-2016. Đối với các DN đã đầu tư lắp đặt trạm quan trắc khí thải tự động liên tục, thực hiện giám sát theo yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các DN chưa đầu tư hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục, khẩn trương đầu tư thiết bị quan trắc tự động liên tục, thiết bị truyền nhận dữ liệu theo quy định của pháp luật để kết nối với phần mềm của sở.


Theo ông Sơn, 2 đơn vị đang chuẩn bị đưa vào vận hành là: Công ty CP Khu công nghiệp Suối Dầu và Công ty CP Dệt may Nha Trang, các đơn vị khác đang xúc tiến việc kết nối. Riêng Công ty TNHH Đường Biên Hòa - Ninh Hòa xin gia hạn tới tháng 6-2017 để khớp nối hệ thống cũ và mới.

Liên kết